Budownictwo i architektura : Urban Plan dla Furuset / a-lab z COWI AS & amp; Architectopia

Dzięki uprzejmości a-lab z COWI AS & Architectopia Ten wpis konkursowy dotyczący zagęszczania Furuset poza Oslo w Norwegii pochodzi z a-lab we współpracy z COWI AS i Architectopia.
Celem projektu jest obniżenie emisji CO2 o 50% do roku 2030, Furuset będzie modelowym projektem w zrównoważonym rozwoju miast poprzez zwiększenie gęstości gminy poprzez dodanie 2500 mieszkań i 1500 obszarów roboczych.
Wraz z rosnącą i zróżnicowaną populacją, projektanci rozważali rodzaj miejskiego planu, który jest adaptacyjny i wystarczająco stabilny, aby zapewnić wzrost społeczności rozwijającej się w Furuset.
Wniosek oczekuje stworzenia silnej tożsamości, która tworzy ramy dla wysokiej jakości życia.
ekscytujące przestrzenie miejskie, różnorodność, gęstość i zdrowa gospodarka.
Więcej na temat opracowania tej propozycji po przerwie.
Najważniejszą strategią projektu jest określenie cech, które poprawiają tożsamość życia między budynkami wraz z ulicznym życiem miasta.
Rozwój miejski jest modelowany jako ramy dla zwiększonej gęstości Furuset, które wspierają otwartość miasta i jego potrzeby w zakresie wchłaniania zmian.
Wraz z obfitością istniejących terenów zielonych w Furuset architekci zdecydowali się wzmocnić i zdefiniować jego cechy, które odnoszą się do skali miejskiej ulicy, kontrastując i kształtując krajobraz z dwiema głównymi miejskimi przestrzeniami, które będą się przesuwać na nowym placu Trygve Lies.
Dzięki uprzejmości laboratorium z COWI AS & Architectopia Poprzez ustanowienie fizycznego połączenia przez autostradę i do lasu, tworzona jest silniejsza i bardziej zróżnicowana zielona ścieżka.
Jako wyraźny element krajobrazu strukturalnego połączenia będą ważne nie tylko dla rozwoju Furuset, ale także dla sąsiednich przedmieść, które dziś są ściśnięte pomiędzy dwiema drogami.
Zielony korytarz łączy tereny rekreacyjne: stmarka i Lillomarka, Plac Trygve Lie, Park Światowy i otwarte tereny zielone wzdłuż rzeki Alna w Grorud.
W ten sposób przywraca się i intensyfikuje powiązanie między Furuset i obydwoma dużymi przestrzeniami miejskimi, jak również kontekstem krajobrazu.
Dzięki uprzejmości laboratorium z COWI AS & Architectopia Zostanie ustanowiony inteligentny system energetyczny, który spełni zrównoważony cel konkursu.
Jedną z opcji jest elastyczny.
Plug.
N play.
system zasilania będzie wykorzystywał neutralną energię CO2 z różnych źródeł centralnych i zdecentralizowanych (zarówno elektrycznych, grzewczych, jak i chłodzonych), które mogą być rozwijane etapami.
Koncepcja inteligentnej sieci może zostać rozszerzona o inne obszary Oslo.
W ten sposób poprawia się zwiększona elastyczność sieci i ram dla rozwoju produkcji energii odnawialnej.
W skali jednego bloku mieszkalnego oznacza to interakcję z inteligentnym systemem energetycznym, w którym tylko zmywarek zaczyna się, gdy występuje nadwyżka w sieć.
zazwyczaj w nocy, gdy cena jest niższa.
Suszarka bębnowa jest częścią interakcji z siecią ciepłowniczą, a panele fotowoltaiczne można instalować w celu wytwarzania energii elektrycznej do lokalnego zużycia lub do sieci elektrycznej.
Dzięki uprzejmości laboratorium z COWI AS & Architectopia
[przypisy: jaki komin do kominka, słowackie allegro, mrówka nowy dwór maz ]

Powiązane tematy z artykułem: jaki komin do kominka mrówka nowy dwór maz słowackie allegro