chlorek magnezowy

Korodujące działanie roztworów soli polega przede wszystkim na ich chemicznym działaniu z uwodnionymi produktami hydratacji cementu. Przy mniejszych stężeniach siarczan wapniowy rozpuszcza się i reaguje z uwodnionym glinianem wapniowym Jeżeli reakcja ta zachodzi pomiędzy roztworem siarczanu wapniowego a glinianem w stanie stałym, to znaczne powiększenie objętości substancji reagujących prowadzi do spękania betonu, a nawet do . całkowitego zniszczenia jego struktury. W ten sposób działają na beton roztwory wszystkich siarczanów rozpuszczalnych w wodzie. Z kationów najbardziej niszczące działanie na beton i zaprawę cementową wykazuje jon Mg. Spowodowane to jest reakcją, jaka zachodzi pomiędzy solarni magnezowymi a wodorotlenkiem wapniowym, w wyniku której powstaje wodorotlenek magnezowy (Mg(OH)2). Na przykład MgC12 + Ca(OH)2 -+ Mg(OH)2 + CaCh Utworzony wodorotlenek magnezowy jest trudniej rozpuszczalny w wodzie niż Ca(OH)2, dlatego wydziela się z roztworu i jako bezpostaciowa, galaretowata masa zajmuje w betonie miejsce twardego, krystalicznego Ca(OH)2. Zmniejsza to szczelność betonu i jego wytrzymałość. Podobnie jak chlorek magnezowy działają również inne sole magnezowe rozpuszczalne w wodzie. Oczywiście najbardziej niszczące działanie wykazuje roztwór siarczanu magnezowego (MgSO,), ponieważ w tym przypadku czynnikami agresywnymi są zarówno kation Mg, jak i anion S04. W praktyce zjawiska korozji betonu są znacznie bardziej skomplikowane. Przeważnie ma się do czynienia nie z jednym procesem chemicznym, lecz z kilkoma, które przebiegają równocześnie i dają różne wyniki, a p ozu tym duży wpływ- mają zjawiska fizyczne, jak ruch wody, zmiany temperatury, zamarzanie itp. [hasła pokrewne: olx7 , słowackie allegro , uwolnijkolory allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: olx7 słowackie allegro uwolnijkolory allegro