Instalacja gazowa

Instalacja gazowa Każde doprowadzenie gazu od magistrali ulicznej do budynku musi być zaopatrzone w zawór przelotowy , odcinający dopływ gazu. Kurek przelotowy. umieszcza się w osobnym, łatwo dostępnym i wentylowanym pomieszczeniu w piwnicy. Jeżeli gaz jest doprowadzony do budynku przewodem o średnicy powyżej 6 cm, to na doprowadzeniu musi się znajdować dodatkowo zasuwa uliczna . Od przewodu poziomego w piwnicy biegną w górę przewody pionowe, doprowadzające gaz do poszczególnych pomieszczeń. Na przewodzie doprowadzającym znajduje się gazomierz, służący do pomiaru przepływu gazu. Przewód doprowadzający do gazomierza ma zawór przelotowy do zamykania dopływu gazu. W najniższym punkcie każdego pionu jest ustawiony odwadniacz z wylotem do spuszczania wody. Wylot jest zamknięty korkiem. W odwadniaczach gromadzi się woda zawarta w gazie i skraplająca się w postaci pary. Odbiornikami gazu w budynkach mieszkalnych są najczęściej kuchenki gazowe i piecyki gazowe do grzania wody w łazienkach. Rzadziej stosuje obecnie gaz do oświetlania i ogrzewania pomieszczeń. III. [podobne: amerykańskie allegro, jaki komin do kominka, panele podłogowe ranking ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro jaki komin do kominka panele podłogowe ranking