Kaoliny wystepuja zwykle w zlozach pierwotnych, ily i gliny zawsze w zlozach wtórnych

Kaoliny występują zwykle w złożach pierwotnych, iły i gliny zawsze w złożach wtórnych. Kaoliny surowe zawierają kilkadziesiąt procent minerałów nierozłożonych, a więc skaleni, łyszczyków i kwarcu, a wielkość ziarn obecnej w nich substancji ilastej wynosi przeciętnie 0,0005–:-0,010 mm. Natomiast surowiec ilasty będący iłem lub gliną zawiera materiał drobniejszy od wymiarów koloidalnych (poniżej 0,0002 mm) do ok. 0,003 mm. Niewiele surowców ilastych powstałych przez zwietrzenie skały mogło pozostać w miejscu swojego powstania. Najczęściej podlegały one działaniu rozmaitych czynników. Najdrobniejsze, najlżejsze cząstki ilaste unoszone przez wodę rzeczną do jezior i mórz osadzały się w nich, tworząc tzw. iły napływowe. Woda była w takich przypadkach jednocześnie czynnikiem chemicznie współdziałającym przy powstawaniu surowców ilastych. W wielu przypadkach pod wpływem ciśnienia górotwórczego lub nacisku wyżej położonych pokład ów osady ilaste przybierały strukturę skały zbitej o uwarstwieniu łupkowym. Niektóre młodsze wiekiem iły i gliny pospolite powstawały w wyniku rozdrobnienia i roztarcia różnych skał, przeniesienia i osadzenia ich w basenach wodnych, gdzie ulegały sedymentacji. Składają się one z materiału o dużym zróżnicowaniu pod względem mineralnym i granulacji. Zasobne są one w topniki, między innymi w węglany i dlatego ich temperatura topnienia jest stosunkowo niska (1100–:-1300°C). Podstawowymi odmianami surowców ilastych, o niejednakowym charakterze geologicznym i znaczeniu przemysłowym, są m. in. : – surowce ilaste, występujące w miejscu powstania z macierzystych skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, tj. kaoliny, – iły względnie gliny, powstałe przez przeniesienie substancji ilastej z miejsca powstania na inne, -łupki ilaste, które są utworami twardymi, zbitymi, powstałymi z glin właściwych w wyniku przeobrażeń, głównie pod wpływem ciśni enia wyżej leżących warstw; surowce te odznaczają się małą plastycznością oraz słabą zwięzłością po zarobieniu ich wodą. [hasła pokrewne: mrówka nowy dwór maz, mrówka nowy dwór mazowiecki, uwolnijkolory allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nowy dwór maz mrówka nowy dwór mazowiecki uwolnijkolory allegro