Korozja betonu

Korozja betonu jest jednym z najpoważniejszych zagadnień w budownictwie, zwłaszcza morskim i hydrotechnicznym. Szybka i prawidłowa ocena odporności cementu na różnego rodzaju czynniki agresywne ma duże znaczenie tak dla prac badawczych, jak i dla praktyki. Jest wiele metod określania odporności cementu na czynniki chemiczne. Ze względu jednak na to, że zagadnienie to jest tak skomplikowane i że wiele różnych czynników działa równocześnie, żadna z metod ni e obejmuje całości tego zagadnienia. Najczęściej zachodzi potrzeba ustalenia odporności cementu na działanie soli. Wówczas badania przeprowadza się zwykle przez zanurzenie kształtek ze związanej i stwardniałej zaprawy lub betonu z badanego cementu w roztworze siarczanu magnezowego (1 —:- 5%). Ocenę wyników przeprowadzić można dworna sposobami, a mianowicie przez: 1) obserwację wizualną, 2) badanie wytrzymałości. 1, Co pewien określony czas obserwuje się, kształtki przechowywane w roztworze i notuje oznaki korozji (rysy, pęknięcia, zruszczenie struktury) oraz czas, po jakim one nastąpiły. Przy tego rodzaju badaniach dużą pomoc może dać aparat utrwalający stopniowy postęp korozji. 2. Oznaczą się wytrzymałość kształtek ,z zaprawy przechowywanych w roztworze MgS04 i kształtek z tej samej zaprawy prze-chowywanych równocześnie w wodzie. Z otrzymanych danych oblicza się procentowy spadek wytrzymałości spowodowanej korodującym działaniem roztworu ,MgSO. Dla sporządzania betonów, które mają się oznaczać zwiększoną odpornością na działanie czynników chemicznych używa się w budownictwie cementów portlandzkich o specjalnym składzie mineralnym. Cement taki powinien zawierać możliwie małą zawartość krzemianu trój- wapniowego (C3S), wydzielającego przy hydratacji wodorotlenek wapniowy, który ulega niszczącemu działaniu tak wody, jak i roztworów soli. Poza tym powinien mieć zmniejszoną do minimum zawartość glinianu trójwapniowego , nieodpornego na działanie roztworów siarczanów, Nie mniejsze znaczenie dla ochrony przed korozją ma szczelność wykonanego betonu. Uzyskuje się to przez dobranie odpowiedniej granulacji kruszywa, staranne wyrobienie i ułożenia betonu oraz przez prawidłową jego pielęgnację. Niekiedy stosuje się specjalne środki uszczelniające beton. [hasła pokrewne: olx7 , słowackie allegro , uwolnijkolory allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: olx7 słowackie allegro uwolnijkolory allegro