MATERIALY OGNIOTRWALE

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE. Materiały ogniotrwałe są tworzywami ceramicznymi o konsystencji zwartej lub sypkiej. Odznaczają się one wysoką temperaturą topnienia, tj. ogniotrwałością zwykłą – przekraczającą 1580°C, dobrą odpornością na nagłe wstrząsy termiczne, a przy wysokich temperaturach pracy dostateczną wytrzymałością na działanie mechaniczne (uderzanie, ścieranie, długotrwały nacisk) oraz chemiczne, tj. działanie pyłów, płynnych stopów, par i gazów. Mają szerokie zastosowanie jako wewnętrzna wykładzina różnych pieców hutniczych, np. wielkich pieców do otrzymywania surówki, stalowniczych pieców martenowskich i konwertorowych, pieców grzewczych itp. oraz pieców koksowniczych, cementowych, ceramicznych, szklarskich, wapienniczych i innych. Dla poszczególnych urządzeń przemysłowych dobiera się najbardziej właściwe wyroby ogniotrwałe, biorąc pod uwagę temperaturę roboczą, skład chemiczny spalin, reakcje chemiczne zachodzące podc zas pracy urządzenia, wielkość i rodzaj obciążeń mechanicznych, zmiany temperatur itd. W urządzeniach wykładanych wyrobami ogniotrwałymi, tj. w różnego rodzaju piecach i paleniskach, temperatury robocze wahają się zwykle w granicach 900–; -1400°C, niekiedy zaś dochodzą do 1700 C, a nawet wyżej. Wszystkie materiały ogniotrwałe muszą posiadać temperatury topnienia wyższe od temperatur panujących w warunkach ich pracy. [hasła pokrewne: uwolnijkolory allegro, mrówka nidzica, mrówka nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nasielsk mrówka nidzica uwolnijkolory allegro