Metody badan i klasyfikacji klinkieru drogowego

Metody badań i klasyfikacji klinkieru drogowego Najważniejszą cechą klinkieru, jaklo materiału drogowego, jest odporność na działanie czynników niszczących, tj. ruchu (ścieranie, uderzenie) oraz na wpływy atmosferyczne. Metody badań klinkieru Kolor- klinkieru, stosowanego do budowy dróg, ma drugorzędne znaczenie. Przy badaniu klinkieru i kwalifikowaniu do odpowiedniego gatunku, poddaje się go badaniom makroskopowym; fizycznym i mechanicznym. Badania te obejmują; oględziny zewnętrzne, nasiąkliwość, odporność na zamrażanie, wytrzymałość na ściskanie, zwięzłość i ścieralność. [przypisy: uwolnijkolory allegro, ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz, mrówka nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nidzica ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz uwolnijkolory allegro