Na przejsciu dla pieszych nalezy powierzchnie ulicy oczyszczac od gruntu i blota

Na przejściu dla pieszych należy powierzchnię ulicy oczyszczać od gruntu i błota; przy pogodzie mroźnej miejsca dla pieszych powinny być zabezpieczone przed gołoledzią przez personel budowy. W myśl ustaw budowlanych za bezpieczeństwo przechodniów w sąsiedztwie robót wykopowych odpowiada zawsze kierownictwo budowy, nawet jeżeli ,przy przejściach umieszczone są tablice z napisami ostrzegającymi o głębokich wykopach. W nocy przejścia dla pieszych muszą być dobrze oświetlone i oznaczone w razie potrzeby kolorowymi latarniami. Przy bramach wjazdowych do posesji należy wykonywać mostki w poprzek wykopu, zapewniające swobodny przejazd dla pojazdów. Przejazdy muszą być również stale oczyszczane od zwałów gruntu; nie wolno na nich układać materiałów, choćby nawet na krótki tylko okres czasu. W razie pożaru straż pożarna musi mieć zapewniony dojazd do domów, znajdujących się po obu stronach ulicy. [więcej w: mrówka nasielsk, agroma rzeszów, zookrak ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma rzeszów mrówka nasielsk zookrak