NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE

NARZĘDZIA, SPRZĘT I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE Wydajność pracy murarza i tynkarza zależy między innymi od rodzaju i jakości używanych do pracy narzędzi i sprzętu oraz od umiejętności posługiwania się nimi. Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i sprzętu znacznie obniża wydajność pracy murarza, a często może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Przydatność użytkowa narzędzi i sprzętu murarskiego zależy zarówno od ich właściwego kształtu, wymiarów i ciężaru, jak też od trwałości materiału, z którego są wykonane. Każde narzędzie i każdy przyrząd, aby mogły spełniać określone zadania użytkowe, muszą być nie tylko racjonalnie przemyślane, ale również i dobrze wykonane. Stały postęp techniczny przejawiający się w okresie ostatniego dziesięciolecia w robotach murowych i tynkowych jest wynikiem nie tylko upowszechnienia zespołowych metod pracy, ale również stosowania nowych, racjonalnie przemyślanych narzędzi i sprzętu. Obecnie obok narzędzi używanych dawniej przez murarzy i tynkarzy stosuje się nowe, opracowane przez przodujących murarzy, i racjonalnie pomyślane narzędzia i sprzęt znacznie ułatwiające wykonywanie zawodu i wpływające wydatnie na wzrost wydajności pracy. Zanim przystąpimy do omówienia zracjonalizowanego sprzętu murarskiego, zapoznamy się z tradycyjnymi narzędziami murarskimi i tynkarskimi. 1. [hasła pokrewne: panele podłogowe ranking, mrówka nowy dwór mazowiecki biała, mrówka nowy dwór mazowiecki ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nowy dwór mazowiecki nol tychy panele podłogowe ranking