Niewlasciwe skladowanie gruntu obok wykopu

Niewłaściwe składowanie gruntu obok wykopu Grunt wydobyty należy odkładać zawsze tylko z jednej strony wykopu. Wzdłuż wykopu powinno być od strony składanego gruntu pozostawione przejście o szerokości co najmniej 60 cm, zapewniające możność swobodnego przechodzenia dla robotników oraz transportu materiałów, przede wszystkim materiałów służących do obudowy wykopu. Odkładanie gruntu bezpośrednio przy ścianie wykopu bez wspomnianego odstępu jest częstym powodem wypadków, jak np. obsypywanie się brył gruntu i kamieni do wykopu, grożące poważnym niebezpieczeństwem dla pracujących tam robotników, możliwość upadku do wykopu pracujących na górze robotników itp. Ponadto duży ciężar zwałów gruntu znajdujący się bezpośrednio przy ścianie wykopu wywołuje niesymetryczne obciążenie ścian wykopu, co z kolei prowadzić może do skrzywienia się rozpór i zachwiania stateczności obudowy. [hasła pokrewne: ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz, olx nowa sol, supon szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz olx nowa sol supon szczecin