Odpornosc na dzialanie czynników chemicznych

Odporność na działanie czynników chemicznych. Betony i zaprawy z cementu portlandzkiego są często w praktyce narażona na korozję ,pod wpływem czynników chemicznych. Powodem tego jest , że produkty hydratacji cementu pod względem chemicznym są stosunkowo mało odporne, ulegają dzia-łaniu wody oraz roztworów kwasów i soli. Działania wody polega przede wszystkim na rozpuszczaniu produktów hydratacji cementu. Najłatwiej rozpuszcza się w wodzie krystaliczny wodorotlenek wapniowy, inne związki rozpuszczają się również, lecz trudniej niż Ca. (OH)2, ewentualnie ulegają pod wpływem wody rozkładowi. Woda wymywa rozpuszczone związki i wchodzi przez szczeliny ,i mikropory w coraz głębsze warstwy betonu. Z biegiem czasu korozja wywołana działaniem wody może spowodować częściowe lub nawet całkowite zruszczenie elementu betonowego. Woda czysta, zbliżona składem do destylowanej, działa intensywniej niż woda o większej twardości. Z tego powodu betony narażone na działanie wód górskich, zawierających nieduże ilości rozpuszczonych sold, szybciej ulega- ją korozji niż betony, na które działa woda o dużym stopniu twardości, Roztwory kwasów działają również rozpuszczająco ługująco na uwodnione związki cementu, przy czym ich działanie jest znacznie intensywniejsze i bardziej niebezpieczne dla betonu niż działanie wody, Do tej grupy substancji agresywnych należą również kwasy humusowe występujące w mocarnych i na podmokłych terenach. [przypisy: olx nowa sol , amerykańskie allegro , mrówka nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro mrówka nidzica olx nowa sol