odwodnienie gruntu

Określona w podany wyżej sposób strefa niebezpieczna w sąsiedztwie wykopu, tj. obszar, w którym mogą powstać ruchy gruntu zagrażające bezpieczeństwu budowli znajdujących się w niewielkiej odległości od wykopu, może ulec rozszerzeniu, jeśli roboty będą prowadzone w gruncie nawodnionym, przy niewłaściwej organizacji robót odwadniających. Jeśli przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu· dopuści się do wymywania gruntu spoza ściany wykopu, to mogą ulec uszkodzeniu urządzenia, podziemne lub budynki znajdujące się nawet w znacznej odległości od miejsca wykonywania robót ziemnych. Jeśli odwodnienie gruntu wykonywane jest za pomocą studzien depresyjnych, umieszczonych poza obrębem wykopu, to warunki bezpieczeństwa w pobliżu robót wykopowych pozostają takie same, jak przy robotach w gruntach suchych. 11. 2. [hasła pokrewne: krakżal, mrówka nasielsk, mrówka nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: krakżal mrówka nasielsk mrówka nidzica