Pod dzialaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegaja uwodnieniu (hydratacji) i rozsypuja sie

Pod działaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegają uwodnieniu (hydratacji) i rozsypują się. Oprócz masowo produkowanych wyrobów ogniotrwałych krzemionkowych, szamotowych i magnezytowych, wyróżniających się właściwymi im cechami oraz określonym przeznaczeniem, wytwarzane są jednak na ogół w ograniczonej ilości – wyroby odznaczające się niektórymi własnościami bardzo korzystnymi, np. wysoką temperaturą topnienia i mięknięcia, bardzo małą wrażliwością na zmiany temperatur lub też odpowiednio dużą odpornością na szkodliwe działanie chemiczne itp. Do omawianych wyrobów można zaliczyć materiały o dużej zawartości tlenku glinowego, wyroby chromitowe i chromitowo-magnezytowe, wyroby zawierające węgiel, węglik krzemu oraz wyroby bardzo wysoko ogniotrwałe (z dwutlenkiem cyrkonu, tlenkiem berylowym itd. ). Specjalne materiały ogniotrwałe produkuje się i stosuje na ogół w niewielkich ilościach ze względu na rzadkie występowanie surowców używanych do ich wytwarzania. Jedynie wyroby chromitowo-magnezytowe, stosowane do wykładania sklepień w większych piecach martenowskich (stalowniczych), są produkowane w większej ilości, gdyż zapewniają trwałość sklepień pieców; a tym samym zmniejsza się częstotliwość remontów. Oprócz prostek i kształtek różnego rodzaju wykorzystuje się w praktyce przy budowie i naprawach przemysłowych urządzeń cieplnych rozmaite masy, jak na przykład: – ogniotrwałe zaprawy wiążące, służące do łączenia (zespojenia) wyrobów ogniotrwałych litych, – betony ognioodporne i masy do ubijania, służące do przygotowania zwartych i monolitowych wykładzin, które wypełniają części murów i zastępują wyroby ogniotrwałe lite, – ochronne masy ogniotrwałe, używane do pokrywania, części pracujących murów ogniotrwałych, a to w celu uchronienia ich przed niszczącym działaniem np. pyłów, żużli itp. , – masy ogniotrwałe do tzw. napraw gorących, tj. służ ące do remontu pieców w ruchu. [więcej w: uwolnijkolory allegro, mrówka nidzica, ciepło hydratacji ]

Powiązane tematy z artykułem: ciepło hydratacji mrówka nidzica uwolnijkolory allegro