Przepompownie kanalizacyjne

Przepompownie kanalizacyjne Pod względem technologicznym rozróżniamy następujące rodzaje przepompowni: Na sieci rozdzielczej projektowane są oddzielne przepompownie do przetłaczania ścieków gospodarczych i przemysłowych – są to przepompownie ścieków – oraz oddzielne przepompownie na sieci deszczowej do przetłaczania wód opadowych – są to przepompownie deszczowe. Na sieci ogólnospławnej stosowane są przepompownie z zainstalowanymi w jednym budynku odrębnymi pompami do przetłaczania ścieków w okresie bezdeszczowej pogody i odrębnymi pompami do przetłaczania ścieków o różnym stopniu rozcieńczenia wodami opadowymi w czasie deszczu – są to przepompownie ogólnospławne. [patrz też: piec zgazowujący drewno, jaki komin do kominka, zbiornik na wodę deszczową ]

Powiązane tematy z artykułem: jaki komin do kominka piec zgazowujący drewno zbiornik na wodę deszczową