Przepompownie posrednie strefowe

Pod względem usytuowania odróżnia się przepompownie pośrednie na sieci położone w miejscach, gdzie maksymalne dopuszczalne zagłębienie kolektora zostaje przekroczone. Przepompownie pośrednie mają na celu spłycenie kolektora na dalszym jego przebiegu i stosowane są przede wszystkim na płaskich rozległych zlewniach. Przepompownie pośrednie strefowe (rejonowe) stosuje się przy kanalizowaniu terenów o dużym zróżnicowaniu wysokościowym w celu przetłaczania ścieków z rejonów niższych do wyższych. Przepompownie tego rodzaju projektuje się również przy kanalizowaniu dużych miejscowych wzniesień terenowych, o ile nie opłaca się przekraczać wzniesienia głębokim kanałem . Następnym przypadkiem stosowania przepompowni kanalizacyjnych są przepompownie sytuowane u wylotów głównych kolektorów (przy stosunkowo dużym zagłębieniu) w celu przetłaczania ścieków na oczyszczalnię lub bezpośrednio do odbiornika. [podobne: olx nowa sol, supon szczecin, panele podłogowe ranking ]

Powiązane tematy z artykułem: olx nowa sol panele podłogowe ranking supon szczecin