Sa one jednak wykorzystywane w wymienionych przemyslach w mniejszych ilosciach

Są one jednak wykorzystywane w wymienionych przemysłach w mniejszych ilościach. Do trzeciej grupy należą surowce skaleniowe (skalenie, pegmatyty, trachity) stosowane jako domieszki obniżające temperaturę topnienia, przede wszystkim przy wytwarzaniu wyrobów kamionkowych zwykłych i kwasoodpornych o czerepie spieczonym. Spośród wymienionych, surowców od czasów najdawniejszych szeroko wykorzystywane są różne iły, iłołupki, gliny itp. Obecnie zakres stosowania takich surowców, pospolicie zwanych ilastymi, oraz ilościowe ich zużycie jest bardzo szerokie. Surowce ilaste są skałami osadowymi różnego wieku i pochodzenia. Rodzaj i własności skał macierzystych, z których one powstały, a także warunki w czasie tworzenia się decydowały o wielkości, formie występowania i regularności złóż, a także o ich własnościach, a zatem o możliwym zakresie ich wykorzystania. Duży wpływ należy przypisać takim czynnikom, jak wietrzenie i rozkruszanie skał wyjśc iowych, przenoszenie i osadzanie się substancji najdrobniejszych. O własnościach i przydatności surowców ilastych oraz zbliżonych do nich aleurytów różnego typu decyduje przede wszystkim uziarnienie oraz Skład mineralny części najdrobniejszych o średnicy poniżej 0,002 mm. [podobne: amerykańskie allegro, hanarol, ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro hanarol ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz