Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie

Skały takie bywają słabo scementowane lub sypkie. Zawartość w nich składnika głównego Si02, występującego zwykle w przeważającej ilości w postaci uwodnionej (opalu – Si02 nH20), waha się w odmianach niezbyt zanieczyszczonych substancją organiczną lub ilastą, w granicach 70+960/0. Ze względu na własności (niski ciężar objętościowy i wysoka porowatość) ziemie diatomitowe są wykorzystywane jako materiał do izolacji cieplnej i dźwiękowej, do produkcji lekkich wyrobów ceramicznych oraz jako środki filtracyjne. Prócz wymienionych surowców krzemionkowych występują w Polsce w pokaźnych ilościach piaskowce, kwarcyty oraz łupki kwarcytowe zasobne w Si02. Charakterystyczną cechą surowców krzemionkowych jest ich polimorfizm, a więc właściwość występowania w różnych odmianach trwałych w temperaturze otoczenia lub w temperaturach wyższych (kwarc, trydymit, krystobalit). Poszczególne odmiany różnią się budową zewnętrzną i wewnętrzną oraz wieloma własnościami fizycznymi. Ogniotrwałość zwykła surowców krzemionkowych waha się zależnie od odmiany krystalograficznej lub rodzaju skały oraz jej czystości chemicznej w granicach od 1600 do 1790°C. Jako szamot do schudzania mas ilastych może być wykorzystywany złom wyrobów glinokrzemianowych lub glina wypalona do temperatury spiekania się. Do mas wprowadza się mlewo szamotowe o uziarnieniu 0+1, względnie 0+3 mm. Dlatego złom poddaje się rozdrabnianiu za pomocą łamaczy szczękowych, walców, młynów kulowych lub gniotowników oraz rozfrakcjonowaniu na sitach. Mlewo takie nie powinno zawierać dużo pyłu, tj. frakcji poniżej 0,1 mm, gdyż powiększa się wtedy wrażliwość masy na suszenie i obniżają się własności mechaniczne. Mlewo szamotowe jest zwykle porowate (20–; -300/0) i w czasie ogrzewania wykazuje tylko nieznaczne zmiany objętości. Wprowadzane do masy kamionkowej lub szamotowej umożliwia jej szybsze suszenie, powoduje zmniejszenie skurczliwości suszenia i wypalania, natomiast powiększa na ogół porowatość wyrobów gotowych. Przy wytwarzaniu bardziej skomplikowanych wyrobów ceglarskich, np. cegły dziurawki, wprowadza się do masy niekiedy mączkę ceglaną otrzymywaną z odpadów. [przypisy: panele podłogowe ranking, supon szczecin, ciepło hydratacji ]

Powiązane tematy z artykułem: ciepło hydratacji panele podłogowe ranking supon szczecin