Stopien zmielenia szybko twardniejacych cementów

Stopień zmielenia szybko twardniejących cementów w praktyce utrzymuje się w granicach 5 -7- 70/0 pozostałości na sicie 80f. A. ; przy takim rozdrobnieniu reakcja hydratacji zachodzi od razu na stosunkowo dużej powierzchni cząstek cementu, co powoduje szybki wzrost wytrzymałości. Wzrost temperatury przyspiesza wiązanie i twardnienie zaczynu cementowego; dlatego stosuje się niekiedy w praktyce budowlanej sztuczne ogrzewanie betonu w pierwszych okresach jego twardnienia. Przeprowadza się to przez naparzanie lub ogrzewanie w autoklawach, przy czym lepsze wyniki uzyskuje się w cementach niskokalorycznych, o dużej zawartości minerałów o małym cieple hydratacji (C2S [ C4AF). Wzrost początkowych wytrzymałości można również uzyskać przez wprowadzenia do cementu pewnych związków che-micznych. Najczęściej do tego celu stosowany jest chlorek wapniowy CaCh, który bezpośrednio na placu budowy rozpuszcza się w wodzie przeznaczonej do zarobienia betonu. Ilość dodanego CaClz nie powinna przekraczać 2% w stosunku do ciężaru użytego cementu. Większy dodatek tego związku spowodować może znaczny spadek wytrzymałości w, późniejszych okresach twardnienia betonu, Optymalną ilość dodatku CaClz dla każdej partii cementu używanego do betonowania powinno się ustalać na podstawie prób laboratoryjnych, ponieważ badania wykazały, że chlorek wapniowy w różnym stopniu wpływa na różne rodzaje cementu. [podobne: olx nowa sol , amerykańskie allegro , mrówka nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro mrówka nidzica olx nowa sol