Surowce ilaste ceglarskie, przynalezne do kilkunastu okresów i pieter geologicznych, rozmieszczone sa w róznych rejonach kraju

Surowce ilaste ceglarskie, przynależne do kilkunastu okresów i pięter geologicznych, rozmieszczone są w różnych rejonach kraju. W Karpatach spotykamy gliny zwietrzelinowe zboczowe oraz iłołupki fliszowe. W regionie podkarpackim występują w pokaźnych ilościach iły mioceńskie pochodzenia morskiego wykorzystywane do produkcji różnych asortymentów ceramiki budowlanej (cegieł i pełnych, wyrobów drążonych, dachówek itp. ) oraz lessy przydatne do produkcji cegły pełnej i klinkieru drogowego. W obszarze śląsko-krakowskim pospolicie występują iłołupki śródwęglowe, iły mioceńskie i lessy, natomiast bardziej na północ, koło Częstochowy zażelazione iły jurajskie – doggeru. W regionie Gór Świętokrzyskich znane są iły kajprowe i liasowe (trias, jura), a także gliny zwałowe oraz lessy. W północnych obszarach Polski, na niżu, licznie występują gliny zwałowe oraz iły zastoiskowe, a także plastyczne iły plioceńskie. Obszar dolnośląski zasobn y jest przede wszystkim w iły trzeciorzędowe – mioceńskie facji lądowej, natomiast w okolicach Szczecina spotykamy oligoceńskie iły septariowe. Te ostatnie, jak również niektóre iły zastoiskowe oraz Iłołupki karbońskie mogą być stosowane jako surowce podstawowe do produkcji kruszyw ceramicznych. [podobne: ciepło hydratacji, jaki komin do kominka, ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz ]

Powiązane tematy z artykułem: ciepło hydratacji jaki komin do kominka ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz