Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna Zadaniem instalacji kanalizacyjnej jest odprowadzenie ścieków z budynków miejskich do ulicznej sieci kanalizacyjnej. Instalacja kanalizacyjna składa się z przewodów łączących sieć rur. lnstalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym wewnętrznych z kanałem ulicznym, czyli tzw. przykanalików, oraz z właściwej sieci poziomej i pionowej rur kanalizacyjnych w budynku razem z ustawionymi na niej aparatami. Obok przykanalików odprowadzających ścieki z wnętrza posesji są jeszcze przykanaliki łączące bezpośrednio rynny deszczowe z kanałem ulicznym. Read more „Instalacja kanalizacyjna”

Zniszczenie scian w razie braku rozpór w górnej czesci wkopie zle deskowanym

Przy stosowaniu nakładek o różnej długości nie można zachować stopni w miarę pogłębiania wykopu, co również nie zezwala ani na wymianę rozpór (przemocowanie wykopu) w przypadku, kiedy taka operacja jest konieczna. – Niezachowywanie typowych długości odcinka wykopu i typowych stopni w miarę wzrostu głębokości, nie pozwala na prowadzenie zasypki wykopu cienkimi warstwami, co warunkuje dobre ubicie zasypanego gruntu. Zniszczenie ścian w razie braku rozpór w górnej części wkopie źle deskowanym . Konieczność utrzymania górnego rzędu rozpór podczas całego czasu trwania wykopu i zasypki, aż do zupełnego ukończenia robót omówiono w rozdz. 7 i we wstępie do niniejszego rozdziału. Read more „Zniszczenie scian w razie braku rozpór w górnej czesci wkopie zle deskowanym”

Na przejsciu dla pieszych nalezy powierzchnie ulicy oczyszczac od gruntu i blota

Na przejściu dla pieszych należy powierzchnię ulicy oczyszczać od gruntu i błota; przy pogodzie mroźnej miejsca dla pieszych powinny być zabezpieczone przed gołoledzią przez personel budowy. W myśl ustaw budowlanych za bezpieczeństwo przechodniów w sąsiedztwie robót wykopowych odpowiada zawsze kierownictwo budowy, nawet jeżeli ,przy przejściach umieszczone są tablice z napisami ostrzegającymi o głębokich wykopach. W nocy przejścia dla pieszych muszą być dobrze oświetlone i oznaczone w razie potrzeby kolorowymi latarniami. Przy bramach wjazdowych do posesji należy wykonywać mostki w poprzek wykopu, zapewniające swobodny przejazd dla pojazdów. Przejazdy muszą być również stale oczyszczane od zwałów gruntu; nie wolno na nich układać materiałów, choćby nawet na krótki tylko okres czasu. Read more „Na przejsciu dla pieszych nalezy powierzchnie ulicy oczyszczac od gruntu i blota”

Do sortowania klinkieru w wytwórni nalezy wyznaczyc doswiadczonych pracowników

W praktyce jednolitość nawierzchni klinkierowej osiąga się: 1) przez odpowiednie sortowanie materiału w wytwórni, 2) przez usuwanie pozostałych słabszych sztuk przy układaniu nawierzchni. Do sortowania klinkieru w wytwórni należy wyznaczyć doświadczonych pracowników, którzy już po kolorze klinkieru, na oko, mogą określić jego wytrzymałość. Jednocześnie każdą sztukę klinkieru należy badać z punktu widzenia rozmaitych wad i odpowiednio klasyfikować. Rysy powstałe przy prasowaniu i suszeniu surówki oraz przy wypalaniu są mało widoczne i nie są szkodliwe w nawierzchni, jeżeli klinkier zarysowaną powierzchnią nie będzie odwrócony do podłoża. Stronę niebezpieczną zwykle oznacza się przy sortowaniu jaskrawą farbą, co ułatwia pracę układaczom przy budowie nawierzchni. Read more „Do sortowania klinkieru w wytwórni nalezy wyznaczyc doswiadczonych pracowników”

Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur

Skład mineralny tych frakcji wpływa na zachowanie się surowców w obecności wody, wobec różnych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur. Surowce ilaste składają się w przeważającej ilości z uwodnionych krzemianów glinu (Al203 mSi02 nH20) zawierających grupy wodorotlenowe, a niekiedy wodę międzysieciową, przy czym stosunek ilościowy ich podstawowych składników waha się w szerokich granicach. Najpospolitszymi składnikami sikał ilastych są minerały z grupy kaolinitu, montmorylonitu oraz hydrołyszczyków (illitów). Ponadto występują w nich różne zanieczyszczenia wpływające na przydatność surowca, np. obniżające własności plastyczne po-nawilżeniu (piasek) lub obniżające ich temperaturę spiekania się (związki żelaza, magnezu i alkaliów). Read more „Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur”

Architektura i nowoczesne budownictwo – V & A Exhibition Road / Amanda Levete Architects

Dzięki uprzejmości A_LA Projekt wystawy wystawowej V & A autorstwa Amanda Levete Architects w Londynie, stara się przełamać granicę między Muzeum Wiktorii i Alberta a ulicą, zabierając muzeum na wystawę Road Road i wprowadzając do muzeum wystawę Road Road.
Otwiera to możliwości wniesienia nowej publiczności do muzeum poprzez wystawienie go przechodniom.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu.
Odwiedzający przyciągają od Exhibition Road przez duży, oświetlony dziedziniec publiczny.
Salon w South Kensington. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – V & A Exhibition Road / Amanda Levete Architects”

Nowoczesna architektura : Trois-Rivi Res Amphitheatre / Paul Laurendeau

Architekci MIR Paul Laurendeau podzielili się z nami zwycięskim zgłoszeniem do amfiteatru Trois-Rivi.
Res w Quebec w Kanadzie.
Głównym elementem projektu Three Rivers na St.
Lawrence jest zbudowanie amfiteatru na świeżym powietrzu o pojemności 10.000 miejsc.
W celu realizacji amfiteatru, gmina zdecydowała się kontynuować ten projekt dla budynku o znaczeniu międzynarodowym. Read more „Nowoczesna architektura : Trois-Rivi Res Amphitheatre / Paul Laurendeau”

Budownictwo i architektura : Wygraj Allied Works Architectures New Book Allied Works Architecture Brad Cloepfil: Occupation

Nagrodzona firma architektoniczna Allied Works Architecture właśnie wydała swoją długo wyczekiwaną pierwszą książkę zatytułowaną Allied Works Architecture Brad Cloepfil: Occupation.
Książka jest dogłębną eksploracją budynków i pomysłów alianckich dzieł, a także forum do rozmów, które uwzględniają rolę twórczej praktyki.
Brad Cloepfil, założyciel Allied Works Architecture, omówi nową książkę firmy w Ace Hotel w Nowym Jorku (więcej informacji o projekcie hotelu tutaj) od godziny 20.00 do północy.
Allied Works Architecture stworzył specjalną instalację – Forest in the Trees.
w galerii w Ace New York towarzyszy wydaniu książki, która potrwa do 28 kwietnia. Read more „Budownictwo i architektura : Wygraj Allied Works Architectures New Book Allied Works Architecture Brad Cloepfil: Occupation”

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Biblioteki Część VII

W przypadku naszej 7.
selekcji mamy pięć świetnych bibliotek z okresu od sierpnia do października 2010.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Biblioteka New Queens w Hunters Point / Steven Holl Architects Nowy Jork będzie odbiorcą innego projektu Steven Holl.
nowa biblioteka w Queens West Development w Hunters Point. Read more „Budownictwo i architektura : AD Round Up: Biblioteki Część VII”