Wentylacja pionów kanalizacyjnych

Wentylacja pionów kanalizacyjnych jest rzeczą bardzo ważną, w razie jej braku bowiem lub wadliwego działania gazy z kanałów ulicznych mogą się przedostawać do wnętrz lokali, zagrażając zdrowiu mieszkańców. W pionach kanalizacyjnych są wmontowane rozgałęzienia, na których dopiero ustawione są rozmaite urządzenia kanalizacyjne, bezpośrednio przyjmujące ścieki. Na drodze od rozgałęzienia do właściwego aparatu znajduje się bardzo ważne i jednocześnie proste urządzenie uniemożliwiające przedostawanie się gazów kanałowych do mieszkań. Są to tzw. syfony. Read more „Wentylacja pionów kanalizacyjnych”

wiekszosc uszkodzen powstaje w bezposrednim sasiedztwie wykopu

Ze zmiennością warunków gruntowych i wodnych należy się liczyć przy budowie kanałów miejskich nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że mamy do dyspozycji dobrze przeprowadzone rozpoznanie tych warunków w postaci opinii hydrogeologicznej lub ogólnej znajomości terenu budowy. W wyniku doświadczeń zdobytych przez długie okresy wykonywania robót ziemnych, a w szczególności obudowy i rozpierania wykopów, powstały metody wykonawstwa tych robót zezwalające na łatwe dostosowanie obudowy wykopów do zmiennych warunków. Metody te zostały omówione w rozdz. 7; już dokładne ich przestrzeganie w znacznym stopniu może zapobiec powstawaniu szkód budowlanych. Przy wykonywaniu robót ziemnych obserwuje się znane powszechnie zjawisko, że większość uszkodzeń powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. Read more „wiekszosc uszkodzen powstaje w bezposrednim sasiedztwie wykopu”

W wymienionych granicach temperatur pracy nastepuje czesto miekniecie materialów ogniotrwalych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych)

W wymienionych granicach temperatur pracy następuje często mięknięcie materiałów ogniotrwałych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych). Powstaje w nich bowiem w miarę wzrostu temperatury, poczynając od 800 – 900°C, coraz większa ilość fazy ciekłej, składającej się z niskotopliwych związków. Sprzyja to niszczeniu wyrobów i dlatego przyjęto jako zasadę, że temperatura mięknięcia danego materiału ogniotrwałego musi być wyższa od najwyższej temperatury, jaka panuje w środowisku, w którym on pracuje. W związku z tym w częściach obmurzy, w których występują gorące gazy (agresywnie działające związki chemiczne) lub otwarty płomień – układa się wyroby o najlepszych własnościach ogniotrwałych, natomiast tam, gdzie są lżejsze warunki pracy, stosuje się materiały o niższej ogniotrwałości. Materiały ogniotrwałe są dostarczane odbiorcom w stanie zwartym , w postaci prostek lub kształtek wypalanych lub chemicznie wiązanych lub pod postacią mas sypkich (zapraw, kitów, składników betonów ognioodpornych itp. Read more „W wymienionych granicach temperatur pracy nastepuje czesto miekniecie materialów ogniotrwalych, przede wszystkim glinokrzemianowych (szamotowych)”

Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur

Skład mineralny tych frakcji wpływa na zachowanie się surowców w obecności wody, wobec różnych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur. Surowce ilaste składają się w przeważającej ilości z uwodnionych krzemianów glinu (Al203 mSi02 nH20) zawierających grupy wodorotlenowe, a niekiedy wodę międzysieciową, przy czym stosunek ilościowy ich podstawowych składników waha się w szerokich granicach. Najpospolitszymi składnikami sikał ilastych są minerały z grupy kaolinitu, montmorylonitu oraz hydrołyszczyków (illitów). Ponadto występują w nich różne zanieczyszczenia wpływające na przydatność surowca, np. obniżające własności plastyczne po-nawilżeniu (piasek) lub obniżające ich temperaturę spiekania się (związki żelaza, magnezu i alkaliów). Read more „Sklad mineralny tych frakcji wplywa na zachowanie sie surowców w obecnosci wody, wobec róznych czynników chemicznych, w czasie przerobu oraz ogrzewania do wysokich temperatur”

Pod dzialaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegaja uwodnieniu (hydratacji) i rozsypuja sie

Pod działaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegają uwodnieniu (hydratacji) i rozsypują się. Oprócz masowo produkowanych wyrobów ogniotrwałych krzemionkowych, szamotowych i magnezytowych, wyróżniających się właściwymi im cechami oraz określonym przeznaczeniem, wytwarzane są jednak na ogół w ograniczonej ilości – wyroby odznaczające się niektórymi własnościami bardzo korzystnymi, np. wysoką temperaturą topnienia i mięknięcia, bardzo małą wrażliwością na zmiany temperatur lub też odpowiednio dużą odpornością na szkodliwe działanie chemiczne itp. Do omawianych wyrobów można zaliczyć materiały o dużej zawartości tlenku glinowego, wyroby chromitowe i chromitowo-magnezytowe, wyroby zawierające węgiel, węglik krzemu oraz wyroby bardzo wysoko ogniotrwałe (z dwutlenkiem cyrkonu, tlenkiem berylowym itd. ). Read more „Pod dzialaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegaja uwodnieniu (hydratacji) i rozsypuja sie”

Zastosowanie surowców ilastych jest wspólczesnie wszechstronne

Zastosowanie surowców ilastych jest współcześnie wszechstronne. W przeważającej ilości są one wykorzystywane w ceramice, poza tym służą do wytwarzania cementu, jako jeden ze składników wsadu. Przemysł chemiczny zużywa również poważne ich ilości do produkcji ziem odbarwiających, farb mineralnych, przy wytwarzaniu gumy, papieru i innych tworzyw. Niektóre iły są wykorzystywane jako surowce do otrzymywania tlenku glinowego. Poważną rolę odgrywają surowce ilaste w budownictwie, gdzie znalazły . Read more „Zastosowanie surowców ilastych jest wspólczesnie wszechstronne”

Surowce ilaste ceglarskie, przynalezne do kilkunastu okresów i pieter geologicznych, rozmieszczone sa w róznych rejonach kraju

Surowce ilaste ceglarskie, przynależne do kilkunastu okresów i pięter geologicznych, rozmieszczone są w różnych rejonach kraju. W Karpatach spotykamy gliny zwietrzelinowe zboczowe oraz iłołupki fliszowe. W regionie podkarpackim występują w pokaźnych ilościach iły mioceńskie pochodzenia morskiego wykorzystywane do produkcji różnych asortymentów ceramiki budowlanej (cegieł i pełnych, wyrobów drążonych, dachówek itp. ) oraz lessy przydatne do produkcji cegły pełnej i klinkieru drogowego. W obszarze śląsko-krakowskim pospolicie występują iłołupki śródwęglowe, iły mioceńskie i lessy, natomiast bardziej na północ, koło Częstochowy zażelazione iły jurajskie – doggeru. Read more „Surowce ilaste ceglarskie, przynalezne do kilkunastu okresów i pieter geologicznych, rozmieszczone sa w róznych rejonach kraju”

Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie

Skały takie bywają słabo scementowane lub sypkie. Zawartość w nich składnika głównego Si02, występującego zwykle w przeważającej ilości w postaci uwodnionej (opalu – Si02 nH20), waha się w odmianach niezbyt zanieczyszczonych substancją organiczną lub ilastą, w granicach 70+960/0. Ze względu na własności (niski ciężar objętościowy i wysoka porowatość) ziemie diatomitowe są wykorzystywane jako materiał do izolacji cieplnej i dźwiękowej, do produkcji lekkich wyrobów ceramicznych oraz jako środki filtracyjne. Prócz wymienionych surowców krzemionkowych występują w Polsce w pokaźnych ilościach piaskowce, kwarcyty oraz łupki kwarcytowe zasobne w Si02. Charakterystyczną cechą surowców krzemionkowych jest ich polimorfizm, a więc właściwość występowania w różnych odmianach trwałych w temperaturze otoczenia lub w temperaturach wyższych (kwarc, trydymit, krystobalit). Read more „Skaly takie bywaja slabo scementowane lub sypkie”

Budownictwo wczoraj i dzis : AD Recommends: Best of the Week

Czy ostatnio byłeś poza domem.
Sprawdź nasz wybór najlepszych z zeszłego tygodnia! Pięć postów po przerwie.
Container Guest House / Poteet Architects The Container Guest House to pierwszy z kilku projektów Poteet Architects, które zaprezentujemy.
Jako krajowa, wielokrotnie nagradzana firma, Poteet Architekci są najbardziej znani ze swojego wrażliwego, adaptacyjnego wykorzystania istniejących budynków i świeżego, rygorystycznego podejścia do nowoczesnego wystroju wnętrz.
Ten projekt pochodzi od klienta Poteet Architects. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : AD Recommends: Best of the Week”