Metody badan i klasyfikacji klinkieru drogowego

Metody badań i klasyfikacji klinkieru drogowego Najważniejszą cechą klinkieru, jaklo materiału drogowego, jest odporność na działanie czynników niszczących, tj. ruchu (ścieranie, uderzenie) oraz na wpływy atmosferyczne. Metody badań klinkieru Kolor- klinkieru, stosowanego do budowy dróg, ma drugorzędne znaczenie. Przy badaniu klinkieru i kwalifikowaniu do odpowiedniego gatunku, poddaje się go badaniom makroskopowym; fizycznym i mechanicznym. Badania te obejmują; oględziny zewnętrzne, nasiąkliwość, odporność na zamrażanie, wytrzymałość na ściskanie, zwięzłość i ścieralność. Read more „Metody badan i klasyfikacji klinkieru drogowego”

Miara wytrzymalosci klinkieru jest procentowa strata ciezaru klinkieru poddanego badaniu

Po godzinnej próbie (1800 obrotów) klinkier odsegregowuje się od miału i odłamków, a następnie, waży, uznając za odłamki wszystkie kawałki klinkieru o ciężarze mniejszym niż 0,5 kG. Miarą wytrzymałości klinkieru jest procentowa strata ciężaru klinkieru poddanego badaniu. Amerykańskie przepisy ustalają, ze ciężar odłamków i miału nie powinien przekraczać 22% – dla ruchu średniego oraz 28-30% dla ruchu lżejszego. Próbom należy poddawać po 3 sztuki klinkieru na każde 1000 sztuk przeznaczonych do budowy nawierzchni. Sortowanie klinkieru . Read more „Miara wytrzymalosci klinkieru jest procentowa strata ciezaru klinkieru poddanego badaniu”

Ich glównymi skladnikami sa Si02 i A1203, ten ostatni obecny w róznych ilosciach (25+460/0) W

Ich głównymi składnikami są Si02 i A1203, ten ostatni obecny w różnych ilościach (25+460/0) W. zależności od gatunku wyrobów. Wyroby szamotowe znalazły bardzo szerokie zastosowanie dzięki cennym własnościom, jak np. obojętnemu charakterowi chemicznemu, wysokiej ogniotrwałości, dobrej odporności na nagłe zmiany temperatur i małej wrażliwości na działanie żużli kwaśnych. Własności wyrobów szamotowych zależą jednak od jakości użytych surowców wyjściowych, od ich stosunku procentowego w masie oraz od przebiegu procesu technologicznego. Read more „Ich glównymi skladnikami sa Si02 i A1203, ten ostatni obecny w róznych ilosciach (25+460/0) W”

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTĘPOWANIE ORAZ WŁASNOŚCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH. W różnych gałęziach przemysłu ceramicznego, w tym również przemysłu materiałów budowlanych i ogniotrwałych, stosowane są surowce dwóch zasadniczych rodzajów: – ilaste wykazujące po zarobieniu wodą własności plastyczne i formiercze; należą do nich kaoliny, gliny, iły, łupki i iłołupki ilaste, – surowce nieplastyczne, jak kwarc, piasek, kwarcyt, krzemionkowe surowce pylaste, skaleń, pegmatyt, różne związki magnezu i wapnia oraz szereg innych, m. in. otrzymywanych sztucznie (szamot, glina palona), względnie odpadów przemysłowych (pyły, mułki, popioły, żużle itp. ). Read more „CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH”

W niektórych przypadkach poza dzialaniem schudzajacym powoduja orne odwilzenie surowców z nadmiaru wody pokladowej

W niektórych przypadkach poza działaniem schudzającym powodują orne odwilżenie surowców z nadmiaru wody pokładowej. W tym celu często m. in. stosuje się domieszki mączki ceglanej. Do mas kamionkowych wypalanych w temperaturach rzędu 1200-; -1300°C rzadko wykorzystuje się jako materiały schudzające surowce krzemionkowe, z uwagi na zachodzące w wyższych temperaturach przemiany polimorficzne kwarcu, co powoduje często obniżenie własności mechanicznych wyrobów. Read more „W niektórych przypadkach poza dzialaniem schudzajacym powoduja orne odwilzenie surowców z nadmiaru wody pokladowej”

Sa one jednak wykorzystywane w wymienionych przemyslach w mniejszych ilosciach

Są one jednak wykorzystywane w wymienionych przemysłach w mniejszych ilościach. Do trzeciej grupy należą surowce skaleniowe (skalenie, pegmatyty, trachity) stosowane jako domieszki obniżające temperaturę topnienia, przede wszystkim przy wytwarzaniu wyrobów kamionkowych zwykłych i kwasoodpornych o czerepie spieczonym. Spośród wymienionych, surowców od czasów najdawniejszych szeroko wykorzystywane są różne iły, iłołupki, gliny itp. Obecnie zakres stosowania takich surowców, pospolicie zwanych ilastymi, oraz ilościowe ich zużycie jest bardzo szerokie. Surowce ilaste są skałami osadowymi różnego wieku i pochodzenia. Read more „Sa one jednak wykorzystywane w wymienionych przemyslach w mniejszych ilosciach”

Surowce ilaste ceglarskie, przynalezne do kilkunastu okresów i pieter geologicznych, rozmieszczone sa w róznych rejonach kraju

Surowce ilaste ceglarskie, przynależne do kilkunastu okresów i pięter geologicznych, rozmieszczone są w różnych rejonach kraju. W Karpatach spotykamy gliny zwietrzelinowe zboczowe oraz iłołupki fliszowe. W regionie podkarpackim występują w pokaźnych ilościach iły mioceńskie pochodzenia morskiego wykorzystywane do produkcji różnych asortymentów ceramiki budowlanej (cegieł i pełnych, wyrobów drążonych, dachówek itp. ) oraz lessy przydatne do produkcji cegły pełnej i klinkieru drogowego. W obszarze śląsko-krakowskim pospolicie występują iłołupki śródwęglowe, iły mioceńskie i lessy, natomiast bardziej na północ, koło Częstochowy zażelazione iły jurajskie – doggeru. Read more „Surowce ilaste ceglarskie, przynalezne do kilkunastu okresów i pieter geologicznych, rozmieszczone sa w róznych rejonach kraju”

Nowoczesna architektura : Green Light Tower / UArchitects

UArchitects Architekci: UArchitects.
Misak Terzibasiyan Lokalizacja: Pireus, Grecja Rysunki / Rendery: Dzięki uprzejmości UArchitektówKiedy spojrzymy z widoku na nową propozycję wieży Pireaus Propozycja ta połączy wieżę z widzeniem, pobliskim i miastem Aten.
.
UArchitekty Dzieje się to za dnia dzięki nowym, różnorodnym dynamicznym programom wieży i nocą za pomocą interaktywnej architektury świetlnej, która reaguje i eksponuje na fasadzie miejskie życie Aten.
. Read more „Nowoczesna architektura : Green Light Tower / UArchitects”

Architektura 21szego wieku : Muzeum Neuesa Davida Chipperfielda otrzymuje nagrodę Mies van der Rohe

Ute Zscharnt Zapowiedziane dziś Muzeum Berlin Neues zaprojektowane przez Davida Chipperfielda jest odbiorcą tegorocznej prestiżowej nagrody UE dla architektury współczesnej.
Nagroda Mies van der Rohe.
Muzeum Neues jest wynikiem łączenia starych i nowych; oryginalne Muzeum zostało zaprojektowane przez Friedricha Augusta Stülera w połowie XIX wieku.
Znacznie uszkodzony w czasie II wojny światowej rekonstrukcja Muzeum rozpoczęła się w 2003 roku.
Przewodniczący Jury, Mohsen Mostafavi, podzielił się z nami informacjami na temat budynku, Przebudowa Muzeum Neues to niezwykłe osiągnięcie. Read more „Architektura 21szego wieku : Muzeum Neuesa Davida Chipperfielda otrzymuje nagrodę Mies van der Rohe”

Budownictwo wczoraj i dzis : Otwórz Paradox – KAIST IT Convergence Center / MANIFESTO i ILKUN

Dzięki uprzejmości MANIFESTO Open Paradox, MANIFESTO i ILKUN.
S dla Centrum Konwergencji IT dla KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), ma na celu zapewnienie prawdziwie interdyscyplinarnego środowiska badawczego i edukacyjnego dla instytutu.
Budynek znajduje się na pochyłym East Campus Plaza w KAIST, budynek umożliwia swobodną interakcję między studentami i wydziałem wielu dyscyplin akademickich, a także z resztą ludności szkolnej i publiczności, tworząc atmosferę kreatywności i otwartości.
Ta propozycja otrzymała trzecią nagrodę w konkursie na projekt i otrzymała nagrodę AIA NY Design 2010.
+ 15 Architekci: MANIFESTO Architecture PC (projektant) i ILKUN Architects & Engineers Ltd. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Otwórz Paradox – KAIST IT Convergence Center / MANIFESTO i ILKUN”