MATERIALY OGNIOTRWALE

MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE. Materiały ogniotrwałe są tworzywami ceramicznymi o konsystencji zwartej lub sypkiej. Odznaczają się one wysoką temperaturą topnienia, tj. ogniotrwałością zwykłą – przekraczającą 1580°C, dobrą odpornością na nagłe wstrząsy termiczne, a przy wysokich temperaturach pracy dostateczną wytrzymałością na działanie mechaniczne (uderzanie, ścieranie, długotrwały nacisk) oraz chemiczne, tj. działanie pyłów, płynnych stopów, par i gazów. Read more „MATERIALY OGNIOTRWALE”

Produkowane obecnie materialy ogniotrwale odznaczaja sie – w zaleznosci od odmiany i gatunku – rozmaitymi wlasnosciami chemicznymi i fizycznymi, a takze róznym sposobem otrzymywania

Produkowane obecnie materiały ogniotrwałe odznaczają się – w zależności od odmiany i gatunku – rozmaitymi własnościami chemicznymi i fizycznymi, a także różnym sposobem otrzymywania. Pod względem charakteru i składu chemicznego dzieli się je na materiały: – kwaśne, do których zalicza się: a) krzemionkowe o lepiszczu zwykle wapiennym, rzadziej wapienno- żelazistym, ilastym lub silikonowym; b) glinokrzemianowe, a więc kwarcowo-szamotowe, c) karborundowe otrzymywane z mas bogatych w węglik krzemu; – zasadowe, do których zalicza się: a) magnezytowe, magnezytowo-dolomitowe, b) dolomitowe (stabilizowane, smołowane), c) wapniowe, d) forsterytowe, e) magnezytowo-chromitowe; – obojętne, odporne na działanie czynników kwaśnych zasadowych, które obejmują: a) węglowe i grafitowo-szamotowe, b) chromitowo-magnezytowe i chromitowe. Oprócz wymienionych materiałów ogniotrwałych produkowane są w niedużej ilości różne wyroby specjalne, jak korundowe, cyrkonowe, t ytanowe, berylowe i inne – o specjalnym przeznaczeniu. Zależnie od składu chemicznego i własności fizycznych materiały ogniotrwałe dzieli się na rodzaje, grupy i podgrupy zgodnie z obowiązującymi normami. Własności ogniotrwałych wyrobów krzemionkowych zależą od jakości stosowanego surowca, którym zwykle jest kwarcyt, rzadziej bezpostaciowa skała krzemionkowa lub piasek, a przede wszystkim od jego czystości (zawartości Si02 i domieszek) oraz szybkości jego przemian polimorficznych podczas ogrzewania. Read more „Produkowane obecnie materialy ogniotrwale odznaczaja sie – w zaleznosci od odmiany i gatunku – rozmaitymi wlasnosciami chemicznymi i fizycznymi, a takze róznym sposobem otrzymywania”

Pod dzialaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegaja uwodnieniu (hydratacji) i rozsypuja sie

Pod działaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegają uwodnieniu (hydratacji) i rozsypują się. Oprócz masowo produkowanych wyrobów ogniotrwałych krzemionkowych, szamotowych i magnezytowych, wyróżniających się właściwymi im cechami oraz określonym przeznaczeniem, wytwarzane są jednak na ogół w ograniczonej ilości – wyroby odznaczające się niektórymi własnościami bardzo korzystnymi, np. wysoką temperaturą topnienia i mięknięcia, bardzo małą wrażliwością na zmiany temperatur lub też odpowiednio dużą odpornością na szkodliwe działanie chemiczne itp. Do omawianych wyrobów można zaliczyć materiały o dużej zawartości tlenku glinowego, wyroby chromitowe i chromitowo-magnezytowe, wyroby zawierające węgiel, węglik krzemu oraz wyroby bardzo wysoko ogniotrwałe (z dwutlenkiem cyrkonu, tlenkiem berylowym itd. ). Read more „Pod dzialaniem pary wodnej wyroby magnezytowe ulegaja uwodnieniu (hydratacji) i rozsypuja sie”

Kaoliny wystepuja zwykle w zlozach pierwotnych, ily i gliny zawsze w zlozach wtórnych

Kaoliny występują zwykle w złożach pierwotnych, iły i gliny zawsze w złożach wtórnych. Kaoliny surowe zawierają kilkadziesiąt procent minerałów nierozłożonych, a więc skaleni, łyszczyków i kwarcu, a wielkość ziarn obecnej w nich substancji ilastej wynosi przeciętnie 0,0005–:-0,010 mm. Natomiast surowiec ilasty będący iłem lub gliną zawiera materiał drobniejszy od wymiarów koloidalnych (poniżej 0,0002 mm) do ok. 0,003 mm. Niewiele surowców ilastych powstałych przez zwietrzenie skały mogło pozostać w miejscu swojego powstania. Read more „Kaoliny wystepuja zwykle w zlozach pierwotnych, ily i gliny zawsze w zlozach wtórnych”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Xian International Horticultural Expo 2011

W ciągu zaledwie 16 dni do otwarcia, miasto Xi.
An, Chiny przygotowuje się do jednego z największych międzynarodowych wydarzeń ogrodniczych w tym roku.
Ujednolicony pod tematem wystawy.
Wieczny pokój i harmonia między naturą a ludzkością.
418 hektarów dobrze zaprojektowanej architektury krajobrazowej i punktowej ma swoje korzenie w kulturalnej symbolice i ma na celu zobrazowanie przyszłości miasta. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Aktualizacja: Xian International Horticultural Expo 2011”

Architektura 21szego wieku : Muzeum Neuesa Davida Chipperfielda otrzymuje nagrodę Mies van der Rohe

Ute Zscharnt Zapowiedziane dziś Muzeum Berlin Neues zaprojektowane przez Davida Chipperfielda jest odbiorcą tegorocznej prestiżowej nagrody UE dla architektury współczesnej.
Nagroda Mies van der Rohe.
Muzeum Neues jest wynikiem łączenia starych i nowych; oryginalne Muzeum zostało zaprojektowane przez Friedricha Augusta Stülera w połowie XIX wieku.
Znacznie uszkodzony w czasie II wojny światowej rekonstrukcja Muzeum rozpoczęła się w 2003 roku.
Przewodniczący Jury, Mohsen Mostafavi, podzielił się z nami informacjami na temat budynku, Przebudowa Muzeum Neues to niezwykłe osiągnięcie. Read more „Architektura 21szego wieku : Muzeum Neuesa Davida Chipperfielda otrzymuje nagrodę Mies van der Rohe”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Xiang On Garden City – Park Floating Gardens / OKRA

Widok dołu 01 W przygotowaniu, OKRA.
s Xiang.
on Garden City, składający się z planu głównego dla Parku Floating Gardens, określa ambitne ambicje, zamieniając byłe gliniane doły w park wodny.
Nowe ogrodowe miasto o powierzchni około 700 hektarów powstanie w pobliżu przyszłego 7.
pierścienia w Pekinie w Chinach. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Xiang On Garden City – Park Floating Gardens / OKRA”

Nowoczesna architektura : Muzeum Historii Polski / Atelier OS architekci

Dzięki uprzejmości architektów Ateliers OS architekci z Ateliers OS z siedzibą w Paryżu podzielili się z nami swoim projektem dla Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Na wschód dostęp do Warszawy odbywa się niezwykły budynek, zwisający z kanionu autostrady.
Kombinacja woluminów łączy przeciwległe brzegi, jako zestaw konstrukcyjny.
Dzięki uprzejmości architektów Ateliers OS Muzeum składa się w ramach krajobrazu. Read more „Nowoczesna architektura : Muzeum Historii Polski / Atelier OS architekci”

Nowoczesna architektura : Centrum Kultury w Saint-Germain-l S-Arpagon / OS Architects

Dzięki uprzejmości OS Architects, architekci z firmy OS udostępnili nam Centrum Kultury w Saint-Germain-l.
S-Arpagon w Essonne we Francji, projekt, który wygrali w styczniu 2011 roku, który zostanie ukończony w 2013 roku.
Otoczony szkołą i cmentarzem, projekt wykorzystuje pochyłą stronę do dyskretnego dopasowania, potwierdzając jednocześnie jej status sygnału.
Program podzielony jest na dwa poziomy: wysoki kwadrat i niski poziom kwadratowy połączone przejściem przechodzącym przez budynek.
Kompozycja urbanistyczna i ciasna linia w krajobrazie pozycjonują projekt jako biegun przyciągania w sąsiedztwie. Read more „Nowoczesna architektura : Centrum Kultury w Saint-Germain-l S-Arpagon / OS Architects”