USZKODZENIA KANALOW MIEJSKICH PODCZAS ICH BUDOWY


USZKODZENIA KANAŁOW MIEJSKICH PODCZAS ICH BUDOWY Strefa niebezpieczna w sąsiedztwie wykopu Uszkodzenia kanałów miejskich podczas ich budowy i eksploatacji powstają zazwyczaj, podobnie jak to ma miejsce i przy innych budowlach, z dwóch zasadniczych przyczyn – wadliwie opracowanego projektu oraz wadliwego wykonawstwa robót. Z jednej i drugiej przyczyny do uszkodzenia czy nawet katastrofy budowlanej dochodzi wtedy, jeśli w rzeczywistości, czy to podczas budowy, czy już podczas eksploatacji kanału powstaną takie okoliczności, których nie przewidział projektujący budowlę czy też jej wykonawcy. W budownictwie podziemnym istnieje większe prawdopodobieństwo powstania takich nieprzewidzianych okoliczności niż w budownictwie nadziemnym, a to przede wszystkim wskutek znacznej zmienności warunków gruntowych i wodnych w miejscu budowy . [podobne: ciepło hydratacji, agroma rzeszów, sufit podwieszany profile ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma rzeszów ciepło hydratacji sufit podwieszany profile