Uszkodzenia zdarzajace sie podczas wykonywania robót ziemnych

Uszkodzenia zdarzające się podczas wykonywania robót ziemnych 11. 2. 1. Niewłaściwe deskowanie wykopów Przy deskowaniu wykopów, do najczęściej spotykanych błędów, prowadzących do utraty stateczności obudowy wykopu i zagrażających zarówno bezpieczeństwu ludzi pracujących w samym wykopie jak i na powierzchni terenu w sąsiedztwie wykopu należą niżej opisane: – Niestosowanie się przy deskowaniu wykopu do wskazówek dotyczących systematycznego układu rozparcia, ustalonego w organizacji robót. Wykop powinien być podzielony na odcinki robocze zależne od typowej długości bali lub dyli obudowy. Stosowanie do obudowy bali o innej długości niż typowe prowadzi do niemożności zachowania takiego rozkładu rozpór, aby każdy bal był podparty co najmniej w trzech miejscach – w każdym końcu oraz pośrodku. Jeśli bale będą miały różną długość; to niepodobna uniknąć, aby końce niektórych z nich, nie będąc podparte, nie ugięły się do wewnątrz wykopu, powodując w ten sposób obsypywanie się gruntu. [patrz też: nol tychy, hanarol, mrówka nasielsk ]

Powiązane tematy z artykułem: hanarol mrówka nasielsk nol tychy