W bebnie homogenizacyjnym nastepuje ujednorodnienie i sklarowanie masy oraz jej odgazowanie

W bębnie homogenizacyjnym następuje ujednorodnienie i sklarowanie masy oraz jej odgazowanie. Podczas tego procesu, przy nieznacznym ochłodzeniu stopionej masy, powstają pierwsze ośrodki krystalizacyjne, które mają bardzo duży wpływ na własności produkowanych wyrobów. Z bębna homogenizacyjnego masa jest pobierana łyżkami odlewniczymi i ręcznie przelewana do form piaskowych lub mechanicznych form wirujących, w których na zasadzie siły odśrodkowej produkuje się rury z leizny kamiennej. W formach piaskowych są odlewane różnych kształtów płytki, prostki itp. Odlane wyroby, zaraz po stężeniu masy, przenosi się do pieca tunelowego, gdzie przebiega najważniejszy proces technologiczny – rekrystalizacji i odprężenia wyrobów. Stopniowe studzenie wyrobów w piecu tunelowym trwa ok. 24 godzin w zakresie temperatur od 800 do 20°C. Wyroby z topionego bazaltu lub diabazu odznaczają się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie, odpornością na działa nie agresywnych substancji chemicznych oraz bardzo małą ścieralnością i dużą trwałością, jednak mogą one pracować jedynie w temperaturach niewysokich, do 100oe, gdyż w wyższych temperaturach ulegają zniszczeniu wskutek powstających naprężeń mechanicznych. Powodem tego jest duża zawartość szkła w materiale. Wyroby z leiany kamiennej mają zastosowanie do wykładania zbiorników na kwasy i inne agresywne ciecze, młynów kulowych, elementów narażonych na silne działanie mechaniczne, np. zsypów przy piecach koksowniczych, zsypów do podsadzki górniczej itp. [hasła pokrewne: mrówka nowy dwór mazowiecki, jaki komin do kominka, olx nowa sol ]

Powiązane tematy z artykułem: jaki komin do kominka mrówka nowy dwór mazowiecki olx nowa sol