W niektórych przypadkach poza dzialaniem schudzajacym powoduja orne odwilzenie surowców z nadmiaru wody pokladowej

W niektórych przypadkach poza działaniem schudzającym powodują orne odwilżenie surowców z nadmiaru wody pokładowej. W tym celu często m. in. stosuje się domieszki mączki ceglanej. Do mas kamionkowych wypalanych w temperaturach rzędu 1200-; -1300°C rzadko wykorzystuje się jako materiały schudzające surowce krzemionkowe, z uwagi na zachodzące w wyższych temperaturach przemiany polimorficzne kwarcu, co powoduje często obniżenie własności mechanicznych wyrobów. Powszechnie natomiast stosuje się mlewa uzyskiwane ze złomu szamotowego lub kamionkowego, a także surowce skaleniowe lub pegmatytowe, które do temperatury 1000°C spełniają rolę materiału schudzającego i dopiero powyżej 1000°C zaczynają oddziaływać jako topniki. W przypadku ogniotrwałych wyrobów szamotowych dodatkiem schudzającym są zwykle mlewa szamotowe otrzymywane z wypalonej gliny lub iłołupku ilastego. Niekiedy stosuje się również piaski. Na szczególną uwagę zasługują surowce krzemionkowe w związku z ich zachowaniem się podczas ogrzewalnia do wysokich temperatur. Są one szeroko wykorzystywane w ceramice do produkcji materiałów ogniotrwałych krzemionkowych kwarcowo-szamotowych, w wyrobach porcelanowych, fajansowych itd. Ich naturalne formy występowania w przyrodzie to minerały lub skały o strukturze krystalicznej lub bezpostaciowej: kwarc, chalcedon, opal itd. [hasła pokrewne: ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz, mrówka nasielsk, mrówka nidzica ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nasielsk mrówka nidzica ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz