W praktyce zachodzi czesto koniecznosc laczenia poszczególnych wyrobów kamionkowych w wieksze elementy

W praktyce zachodzi często konieczność łączenia poszczególnych wyrobów kamionkowych w większe elementy. Dotyczy to specjalnie wyrobów kamionkowych kwasoodpornych. Do tego celu służą kity kwasoodporne produkowane ze zmielonych do granulacji poniżej 0,5 mm kwarcytu, andezytu i innych materiałów skalnych z dodatkami fluorokrzemianu i krzemianu sodowego. 1. 1. 4. WYROBY Z LEIZNY KAMIENNEJ Wyroby z leizny kamiennej produkuje się ze stopionych skał pochodzenia wulkanicznego: bazaltów, diabazów itp. Technologia produkcji tych wyrobów jest zupełnie odmienna od metod dotychczas omawianych. Reprezentuje ona dział produkcji zwanej petrurgią. Surowiec stosowany do produkcji leizny kamiennej powinien zawierać do 52Q/o Si02. Przy większej zawartości krzemionki jest on za kwaśny, i po stopieniu posiada za wysoką lepkość, co utrudnia odlewanie z niego wyrobów. Ponadto surowiec nie powinien być zanieczyszczony zwietrzałą skałą lub innymi towarzyszącymi materiałam i, np. nadkładem ze złoża. Bazalt lub diabaz rozdrobnione na kruszywo o granulacji ok. 100 mm są podawane do pieca szybowego o ruchu ciągłym, gdzie ulegają stopieniu. Komora pieca jest ogrzewana gazem do temperatury 1230+1340oe, zależnie od surowca stosowanego do produkcji. Poniżej strefy topnienia w piecu znajduje się wanna, do której spływa stopiony bazalt lub diabaz, a z niej ogrzaną rynną do bębna homogenizacyjnego, gdzie panuje temperatura 1240 do 1260oe. [patrz też: supon szczecin, uwolnijkolory allegro, krakżal ]

Powiązane tematy z artykułem: krakżal supon szczecin uwolnijkolory allegro