Zalecenia dla wykopów

W podręcznikach fundamentowania najczęściej spotyka się zalecenie, aby jako granicę między strefą niebezpieczną w sąsiedztwie wykop a obszarem bezpiecznym przyjmować płaszczyznę przechodzącą przez dolną krawędź ściany wykopu, przy jego dnie, nachyloną pod kątem 45 ° do poziomu . Niektóre źródła podają nawet, że omawiana płaszczyzna powinna być nachylona pod kątem rp równym kątowi wewnętrznego gruntu . Oba te założenia należy uznać za nieprawidłowe i nie potwierdzone W praktyce przy właściwie wykonywanych wykopach. Szczególnie rażąco nieprawidłowe jest założenie ostatnie (d), gdyż polega ono na przypuszczeniu, że w gruncie istnieją warunki dla powstawania skarpy o nachyleniu tzw. stoku naturalnego, co w rzeczywistości nie może mieć miejsca wewnątrz środowiska gruntowego. [podobne: krakżal, olx7, ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz ]

Powiązane tematy z artykułem: krakżal ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz olx7