Zastosowanie surowców ilastych jest wspólczesnie wszechstronne

Zastosowanie surowców ilastych jest współcześnie wszechstronne. W przeważającej ilości są one wykorzystywane w ceramice, poza tym służą do wytwarzania cementu, jako jeden ze składników wsadu. Przemysł chemiczny zużywa również poważne ich ilości do produkcji ziem odbarwiających, farb mineralnych, przy wytwarzaniu gumy, papieru i innych tworzyw. Niektóre iły są wykorzystywane jako surowce do otrzymywania tlenku glinowego. Poważną rolę odgrywają surowce ilaste w budownictwie, gdzie znalazły . zastosowanie jako materiał wodoszczelny, np. przy budowie zbiorników wodnych. Kaoliny występują w kraju w wielu rejonach Dolnego Śląska, w okolicach Jawora, Świdnicy, Strzegomia. Zlokalizowane są przeważnie na zboczach wypiętrzeń granitowych, w postaci złóż o miąższości dochodzącej niekiedy do 40 m. Wartościowe odmiany mioceńskich iłów ogniotrwałych i kamionkowych znane są w rejonie strzegomskim (Jaroszów, Rusko, Lusina) oraz na obszarze rozciąg ającym się na północ od Gór Świętokrzyskich (okolice, Żarnowa, Opoczna, Przysuchy, Wąchocka) i koło Suchedniowa oraz Kielc (Baranów, Kajetanów), gdzie pokładowo, zalegają jako, utwory liasu. Iły i gliny kamionkowe o niskiej spiekalności są od dawna u nas eksploatowane z kopalń Baranów, Mroczków i Parszów (woj. kieleckie) jak również w okolicach Bolesławca i Żagania. [więcej w: mrówka nowy dwór maz, krakżal, ciepło hydratacji ]

Powiązane tematy z artykułem: ciepło hydratacji krakżal mrówka nowy dwór maz