Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna Typowa instalacja elektryczna w budynku. Od kabla miejskiej sieci elektrycznej, biegnącego pod chodnikiem , odprowadzany jest przewód do osobnego pomieszczenia w piwnicy, gdzie znajduje się główna tablica rozdzielcza z wyłącznikiem. Od głównej tablicy rozdzielczej biegną poszczególne piony umieszczone zwykle na klatkach schodowych. Na każdej kondygnacji znajduje się tablica rozdzielcza z bezpiecznikami dla poszczególnych pomieszczeń, w których doprowadzenie prądu elektrycznego przechodzi przez. Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym licznik . Na tablicy licznika umieszczone są również bezpieczniki (korki), które w razie krótkiego zwarcia przepalają się, powodując przerwanie prądu do danego pomieszczenia, przy czym instalacja w innych pomieszczeniach nie ulega uszkodzeniu. Od licznika biegną rozgałęzienia przewodów do poszczególnych odbiorników, a więc żarówek; kuchenek itp. 10. 6. [patrz też: uwolnijkolory allegro, mrówka nowy dwór maz, supon szczecin ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nowy dwór maz supon szczecin uwolnijkolory allegro