skutek reakcji egzotermicznych

Na skutek reakcji egzotermicznych zachodzących przy twardnieniu cementów zaczyn ogrzewa się w miarę wydzielania ciepła i rozszerza się, a następnie przy stygnięciu kurczy. Im szybsze jest wydzielenie ciepła, większe są zmiany objętości betonu sporządzonego z danego cementu. Poza tym wpływ ma również masa betonu. W dużych blokach stygną wcześniej partie zewnętrzne, ponieważ ciepło z wnętrza przedostaje się bardzo powoli na skutek małej przewodności cieplnej betonu (w porównaniu z metalami). Partie wewnętrzne bloków pozostają więc dłuższy czas ogrzane. Następują wtedy naprężenia w betonie, mogące doprowadzić do jego spękania. Jeszcze jedną przyczyną zmian objętości są zmiany temperatury otoczenia. VV normalnych warunkach nie wywołują one szkodliwego wpływu na strukturę betonów i zapraw cementowych. Obserwowany więc ogólny skurcz betonu zaprawy cementowej jest wypadkową wszystkich powyższych czynników, Przy skurczu w warunkach laboratoryjnych mierzy się przede wszystkim skurcz wywołany przez reakcje egzotermiczne hydratacji cementu. Wykonuje się kształtki z zaczynu lub zaprawy i mierzy zmianę ich długości po [pewnym określonym czasie. Dla uniknięcia wpływu wilgoci na skurcz przechowuje się kształtki w atmosferze o stałej, niezmiennej zawartości wilgoci. Na wpływ temperatury wprowadza się do obliczeń poprawkę. Zmianę długości mierzy się za pomocą czujnika o odpowiedniej czułości, śruby mikrometrycznej lub komparatora, 4. [hasła pokrewne: sufit podwieszany profile , krakżal , ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz ]

Powiązane tematy z artykułem: krakżal ojciec witko msze o uzdrowienie kalendarz sufit podwieszany profile