Surowce ceramiczne nieelastyczne znalazly zaleznie od wlasnosci rózne zastosowanie

Surowce ceramiczne nieelastyczne znalazły zależnie od własności różne zastosowanie. Jedne z nich stosuje się do schudzania bardzo plastycznych mas przygotowanych z surowców ilastych, inne jako topniki, tj. dodatki powodujące obniżanie temperatury spiekania i topnienia mas, lub jako materiały wchodzące w skład szkliw ceramicznych. Niekiedy zadaniem surowców nieplastycznych jest podwyższenie odporności wyrobów na szkodliwe działanie czynników chemicznych i fizycznych lub zwiększenie ich porowatości. Prócz tego niektóre surowce nieplastyczne są stosowane do wytwarzania wyrobów specjalnych wykazujących różne cenne właściwości. Materiały schudzające wprowadza się często do mas ilastych dla ułatwienia procesu suszenia i wypalania. Jak wspomniano, materiałami schudzającymi mogą być surowce naturalne, np. krzemionkowe (kwarc mielony, piasek), węgiel itd. , lub sztuczne: glina dehydratyzowana, odpady szamotowe lub -kamionkowe pod postacią mlewa oraz m ączka ceglana. Osobną grupę mogą stanowić odpady przemysłowe: żużle, popioły lotne itp. Wpływ domieszki materiałów schudzających na własności mas ceramicznych w różnych etapach produkcji jest odmienny. Przede wszystkim działa ona odwrażliwiająco na masę w procesie suszenia, ułatwiając oddawanie wody przez półfabrykaty i obniżając ich skurczliwość suszenia. W cegielnictwie stosuje się jako materiały schudzające piaski, mułki, węgiel spalający się, rozdrobnione iłołupki karbońskie, odpady HaIdex , pyły lotne, żużle itd. [więcej w: mrówka nidzica, msze o uzdrowienie kalendarz, olx nowa sol ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nidzica msze o uzdrowienie kalendarz olx nowa sol