Surowce ceramiczne wystepuja w przyrodzie w znacznych na ogól ilosciach i maja rozmaite wlasnosci

Surowce ceramiczne występują w przyrodzie w znacznych na ogół ilościach i mają rozmaite własności. Jedne z nich cechuje duża zwartość i twardość, inne są zwarte, lecz miękkie lub łatwo łupliwe, pozostałe sypkie – o bardzo różnym uziarnieniu. Wygląd i budowa omawianych surowców wynika z warunków, w jakich powstawały w ciągu bardzo długiego okresu czasu w skorupie ziemskiej. Warunki te bezpośrednio wpływały na przemiany i przeobrażenia skał macierzystych danego surowca, które zwykle różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym, składem mineralnym i chemicznym, zwięzłością, twardością, uziarnieniem oraz różnymi innymi cechami warunkującymi ich zachowanie się w procesie produkcyjnym. W niniejszym omówieniu przedstawione będą trzy podstawowe grupy surowców, wykorzystywane w przemysłach produkujących ceramiczne wyroby budowlane, a więc przede wszystkim ilaste, stosowane jako materiały podstawowe lub wiążące w cegielnictwie, kafla rstwie, przemyśle klinkierowym, kamionkowym i materiałów ogniotrwałych, jak również przy wytwarzaniu wyrobów termoizolacyjnych oraz sztucznych kruszyw lekkich. Charakteryzują się one dużą różnorodnością i odmiennością niektórych własności, zależnych od ich składu mineralnego i uziarnienia. Drugą grupę stanowią różne surowce schudzające, również dość odmienne pod względem wykazywanych własności, jak np. stosowane w postaci mlew surowce krzemionkowe, glina palona, glina dehydratyzowana, pyły odpadowe, popioły i żużle. [podobne: supon szczecin, słowackie allegro, słowackie allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro słowackie allegro supon szczecin