CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTĘPOWANIE ORAZ WŁASNOŚCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH. W różnych gałęziach przemysłu ceramicznego, w tym również przemysłu materiałów budowlanych i ogniotrwałych, stosowane są surowce dwóch zasadniczych rodzajów: – ilaste wykazujące po zarobieniu wodą własności plastyczne i formiercze; należą do nich kaoliny, gliny, iły, łupki i iłołupki ilaste, – surowce nieplastyczne, jak kwarc, piasek, kwarcyt, krzemionkowe surowce pylaste, skaleń, pegmatyt, różne związki magnezu i wapnia oraz szereg innych, m. in. otrzymywanych sztucznie (szamot, glina palona), względnie odpadów przemysłowych (pyły, mułki, popioły, żużle itp. ). Read more „CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA, WYSTEPOWANIE ORAZ WLASNOSCI SUROWCÓW CERAMICZNYCH”

Surowce ceramiczne wystepuja w przyrodzie w znacznych na ogól ilosciach i maja rozmaite wlasnosci

Surowce ceramiczne występują w przyrodzie w znacznych na ogół ilościach i mają rozmaite własności. Jedne z nich cechuje duża zwartość i twardość, inne są zwarte, lecz miękkie lub łatwo łupliwe, pozostałe sypkie – o bardzo różnym uziarnieniu. Wygląd i budowa omawianych surowców wynika z warunków, w jakich powstawały w ciągu bardzo długiego okresu czasu w skorupie ziemskiej. Warunki te bezpośrednio wpływały na przemiany i przeobrażenia skał macierzystych danego surowca, które zwykle różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym, składem mineralnym i chemicznym, zwięzłością, twardością, uziarnieniem oraz różnymi innymi cechami warunkującymi ich zachowanie się w procesie produkcyjnym. W niniejszym omówieniu przedstawione będą trzy podstawowe grupy surowców, wykorzystywane w przemysłach produkujących ceramiczne wyroby budowlane, a więc przede wszystkim ilaste, stosowane jako materiały podstawowe lub wiążące w cegielnictwie, kafla rstwie, przemyśle klinkierowym, kamionkowym i materiałów ogniotrwałych, jak również przy wytwarzaniu wyrobów termoizolacyjnych oraz sztucznych kruszyw lekkich. Read more „Surowce ceramiczne wystepuja w przyrodzie w znacznych na ogól ilosciach i maja rozmaite wlasnosci”

Sa one jednak wykorzystywane w wymienionych przemyslach w mniejszych ilosciach

Są one jednak wykorzystywane w wymienionych przemysłach w mniejszych ilościach. Do trzeciej grupy należą surowce skaleniowe (skalenie, pegmatyty, trachity) stosowane jako domieszki obniżające temperaturę topnienia, przede wszystkim przy wytwarzaniu wyrobów kamionkowych zwykłych i kwasoodpornych o czerepie spieczonym. Spośród wymienionych, surowców od czasów najdawniejszych szeroko wykorzystywane są różne iły, iłołupki, gliny itp. Obecnie zakres stosowania takich surowców, pospolicie zwanych ilastymi, oraz ilościowe ich zużycie jest bardzo szerokie. Surowce ilaste są skałami osadowymi różnego wieku i pochodzenia. Read more „Sa one jednak wykorzystywane w wymienionych przemyslach w mniejszych ilosciach”

Kwarc, bardzo rozpowszechniony, powstaje w wyniku krystalizacji magmy, procesów hydrotermalnych lub przez wydzielanie sie krzemionki z rozmaitych roztworów krazacych w skorupie ziemi

Kwarc, bardzo rozpowszechniony, powstaje w wyniku krystalizacji magmy, procesów hydrotermalnych lub przez wydzielanie się krzemionki z rozmaitych roztworów krążących w skorupie ziemi. W Polsce czysty kwarc występuje w niedużych ilościach w kilku rejonach Dolnego Śląska, tworząc skupienia lub żyły, np. w okolicy Rozdroża Izerskiego koło Szklarskiej Poręby. Piaski kwarcowe, które powstały w wyniku wietrzenia sikał złożonych, stanowią surowiec sypki i ziarnisty, zawierający zwykle jeszcze inne poza kwarcem minerały oraz różne okruchy skalne pochodzące ze zwietrzałych sikał macierzystych. Czyste piaski kwarcowe, na ogół o średnicy ziarn 0,02+1 mm, występują w Polsce w wielu miejscowościach m. Read more „Kwarc, bardzo rozpowszechniony, powstaje w wyniku krystalizacji magmy, procesów hydrotermalnych lub przez wydzielanie sie krzemionki z rozmaitych roztworów krazacych w skorupie ziemi”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Architektura pamfletów nr 30

Niedawno miałem okazję zapoznać się z broszurą na temat architektury Pamphlet Coupling / Strategies for Opportunism Infrastrukturalnych.
Od przywrócenia do życia terminalowego jeziora i wykorzystania wysypisk śmieci jako otwartych przestrzeni do aktywnego przewidywania przyszłości pola wiertniczego Morza Kaspijskiego i przekształcenia północnych regionów Kanady w bardziej aktywne miejsce przeznaczenia, praca ta bada sposoby, w jakie infrastruktura może stać się miękkie systemy wielowartościowe zamiast twardych systemów, które widzimy dzisiaj.
To kwestionuje przestarzałe idee budynków, które są po prostu geometrycznymi obiektami formalnymi.
W połączonym świecie budynki same stały się infrastrukturalne dla większych systemów.
Keller Easterling stwierdza: Nie tylko po prostu, co jest ukryte, czy pod inną strukturą miejską, wiele infrastruktur to miejska formuła, same parametry globalnego urbanistyki. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Architektura pamfletów nr 30”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Nagrody Intergrain Timber Vision

Intergrain Timber Vision Awards powracają w 2011 roku, zapraszając architektów, architektów krajobrazu i projektantów w całym kraju do zaprezentowania swojego wizjonerskiego wykorzystania drewna w projektach mieszkaniowych i komercyjnych.
Dzięki szansie zaprezentowania swojej pracy przed prestiżową publicznością branżową, nagrody obejmują teraz pięć kategorii, w tym: Mieszkaniowe, Mieszkaniowe, Komercyjne, Komercyjne i Młodych Architektów (poniżej 30 lat).
Aby wejść, po prostu prześlij swoje zdjęcia i krótki opis swojego projektu.
Twój projekt zostanie oceniony przez panel doświadczonych przedstawicieli Australijskiego Instytutu Architektów i Intergrain, a zwycięzcy kategorii otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2000 $, artykuł wstępny w magazynie Architecture Australia oraz produkt Intergrain (do wartości 5000 USD).
Wszyscy uczestnicy będą również mogli wziąć udział w konkursie People s Choice Award, wybranym w publicznym głosowaniu publicznym ze wszystkich zgłoszeń przesłanych we wszystkich kategoriach. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Nagrody Intergrain Timber Vision”

Architektura i nowoczesne budownictwo – V & A Exhibition Road / Amanda Levete Architects

Dzięki uprzejmości A_LA Projekt wystawy wystawowej V & A autorstwa Amanda Levete Architects w Londynie, stara się przełamać granicę między Muzeum Wiktorii i Alberta a ulicą, zabierając muzeum na wystawę Road Road i wprowadzając do muzeum wystawę Road Road.
Otwiera to możliwości wniesienia nowej publiczności do muzeum poprzez wystawienie go przechodniom.
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu.
Odwiedzający przyciągają od Exhibition Road przez duży, oświetlony dziedziniec publiczny.
Salon w South Kensington. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – V & A Exhibition Road / Amanda Levete Architects”

Budownictwo wczoraj i dzis : Otwórz Paradox – KAIST IT Convergence Center / MANIFESTO i ILKUN

Dzięki uprzejmości MANIFESTO Open Paradox, MANIFESTO i ILKUN.
S dla Centrum Konwergencji IT dla KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), ma na celu zapewnienie prawdziwie interdyscyplinarnego środowiska badawczego i edukacyjnego dla instytutu.
Budynek znajduje się na pochyłym East Campus Plaza w KAIST, budynek umożliwia swobodną interakcję między studentami i wydziałem wielu dyscyplin akademickich, a także z resztą ludności szkolnej i publiczności, tworząc atmosferę kreatywności i otwartości.
Ta propozycja otrzymała trzecią nagrodę w konkursie na projekt i otrzymała nagrodę AIA NY Design 2010.
+ 15 Architekci: MANIFESTO Architecture PC (projektant) i ILKUN Architects & Engineers Ltd. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Otwórz Paradox – KAIST IT Convergence Center / MANIFESTO i ILKUN”

Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście architektury: Memphis

Dzięki uprzejmości Flickr CC License / Sean Davis.
Wykorzystane na licencji Creative Commons W tym tygodniu nasz przewodnik po mieście Architecture City udaje się do Memphis.
Nazywany Bluff City, Memphis jest miejscem narodzin Rock-n-Roll, Elvisa i Bluesa.
Wraz z żywą sceną muzyczną Memphis oferuje krajobraz architektoniczny, który opowiada swoją historię i przemawia do przyszłości.
Z pomocą miejscowego Memphis, Sophorna McRae, wybraliśmy dwanaście współczesnych budynków, których nie można przegapić, odwiedzając Bluff City. Read more „Nowoczesna architektura : Przewodnik po mieście architektury: Memphis”