Ogrzewanie centralne

Ogrzewanie centralne Ogrzewanie centralne w porównaniu z ogrzewaniem piecowym ma te zalety, że jest ekonomiczne pod względem zużycia opału oraz pozwala na utrzymanie większej czystości powierzchni. Instalacja centralnego ogrzewania składa się z kotła , w którym ogrzewa się wodę, z sieci przewodów zasilających i powrotnych oraz z grzejników żeliwnych. Kocioł jest ustawiony w piwnicy, w osobnym pomieszczeniu zwanym kotłownią. Woda nagrzana do temperatury około 90°C wznosi się głównym przewodem zasilającym na poddasze budynku, skąd przewodami poziomymi z lekkim spadkiem przechodzi do poszczególnych pionów zasilających. Z pionów zasilających gorąca woda gałązkami dostaje się do grzejników żeliwnych , ustawionych najczęściej we wnękach podokiennych. Read more „Ogrzewanie centralne”

NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE

NARZĘDZIA, SPRZĘT I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE Wydajność pracy murarza i tynkarza zależy między innymi od rodzaju i jakości używanych do pracy narzędzi i sprzętu oraz od umiejętności posługiwania się nimi. Stosowanie nieodpowiednich narzędzi i sprzętu znacznie obniża wydajność pracy murarza, a często może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Przydatność użytkowa narzędzi i sprzętu murarskiego zależy zarówno od ich właściwego kształtu, wymiarów i ciężaru, jak też od trwałości materiału, z którego są wykonane. Każde narzędzie i każdy przyrząd, aby mogły spełniać określone zadania użytkowe, muszą być nie tylko racjonalnie przemyślane, ale również i dobrze wykonane. Stały postęp techniczny przejawiający się w okresie ostatniego dziesięciolecia w robotach murowych i tynkowych jest wynikiem nie tylko upowszechnienia zespołowych metod pracy, ale również stosowania nowych, racjonalnie przemyślanych narzędzi i sprzętu. Read more „NARZEDZIA, SPRZET I MASZYNY STOSOWANE W MURARSTWIE I TYNKARSTWIE”

Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji

Tego typu przepompownie buduje się też u wylotów kanałów deszczowych i u wylotów burzowców w kanalizacji ogólnospławnej, o ile nie można odprowadzić wód z tych kanałów grawitacyjnie do odbiornika. Mogą tu zachodzić dwa przypadki: albo przepompownie muszą przetłaczać wody opadowe nawet przy najniższych stanach wody w rzece , albo tylko przy stanach wysokich, przy niskich bowiem stanach na rzece jest możliwy odpływ grawitacyjny bez pompowania . Pod względem budowlanym odróżnia się 2 typy przepompowni: – o przekroju poziomym kołowym (stosunkowo małe obiekty), – o planie zbliżonym do prostokąta lub złożonym z kilku prostokątów. Pierwszy rodzaj przepompowni wykonuje się przeważnie jako betonowe lub żelbetowe studnie opuszczane, drugi – jako konstrukcje żelbetowe typu zbiornikowego, budowane w wykopach szerokoprzestrzennych lub w wykopach o ścianach pionowych odpowiednio zabezpieczonych. Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji mających częste zastosowanie w budownictwie podziemnym, są na ogół dobrze znane i dlatego nie wymagają szerszego omówienia w niniejszej pracy. Read more „Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji”

Uszkodzenia zdarzajace sie podczas wykonywania robót ziemnych

Uszkodzenia zdarzające się podczas wykonywania robót ziemnych 11. 2. 1. Niewłaściwe deskowanie wykopów Przy deskowaniu wykopów, do najczęściej spotykanych błędów, prowadzących do utraty stateczności obudowy wykopu i zagrażających zarówno bezpieczeństwu ludzi pracujących w samym wykopie jak i na powierzchni terenu w sąsiedztwie wykopu należą niżej opisane: – Niestosowanie się przy deskowaniu wykopu do wskazówek dotyczących systematycznego układu rozparcia, ustalonego w organizacji robót. Wykop powinien być podzielony na odcinki robocze zależne od typowej długości bali lub dyli obudowy. Read more „Uszkodzenia zdarzajace sie podczas wykonywania robót ziemnych”

Do sortowania klinkieru w wytwórni nalezy wyznaczyc doswiadczonych pracowników

W praktyce jednolitość nawierzchni klinkierowej osiąga się: 1) przez odpowiednie sortowanie materiału w wytwórni, 2) przez usuwanie pozostałych słabszych sztuk przy układaniu nawierzchni. Do sortowania klinkieru w wytwórni należy wyznaczyć doświadczonych pracowników, którzy już po kolorze klinkieru, na oko, mogą określić jego wytrzymałość. Jednocześnie każdą sztukę klinkieru należy badać z punktu widzenia rozmaitych wad i odpowiednio klasyfikować. Rysy powstałe przy prasowaniu i suszeniu surówki oraz przy wypalaniu są mało widoczne i nie są szkodliwe w nawierzchni, jeżeli klinkier zarysowaną powierzchnią nie będzie odwrócony do podłoża. Stronę niebezpieczną zwykle oznacza się przy sortowaniu jaskrawą farbą, co ułatwia pracę układaczom przy budowie nawierzchni. Read more „Do sortowania klinkieru w wytwórni nalezy wyznaczyc doswiadczonych pracowników”

Miedzy pochodzeniem geologicznym surowca ilastego a jego wlasnosciami istnieje pewna zaleznosc

Między pochodzeniem geologicznym surowca ilastego a jego własnościami istnieje pewna zależność. Iły starsze wiekiem zawierają mniej topników (związków żelaza, wapnia, magnezu, alkaliów) i są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur, podczas gdy najmłodsze np. aluwialne zawierają zwykle dużo topników i są bardzo łatwo topliwe. Iły starsze są również zwykle bardziej zbite i twarde, a tym samym trudniejsze do przerobu, dają jednak po wypaleniu czerep zwięzły, dość dużej wytrzymałości mechanicznej. Wiele surowców ilastych wykazuje dużą niejednorodność własności, co wpływa na dobór właściwego sposobu przerobu masy i na własności otrzymywanych z nich wyrobów ceramicznych. Read more „Miedzy pochodzeniem geologicznym surowca ilastego a jego wlasnosciami istnieje pewna zaleznosc”

Budownictwo i architektura : Szeroki otwarty dom / min Dzień

Dzięki uprzejmości Min | Day Firma architektoniczna Min | Day zaprojektował energooszczędny dom zaprojektowany do płynnego życia wewnątrz i na zewnątrz do zakupu za pośrednictwem Hometta, internetowej bazy danych progresywnych i zrównoważonych nowoczesnych domów dostępnych w sprzedaży przez masy.
Dodatkowe zdjęcia Min | Projekt dnia i opis domu po skoku.
OPIS: Z garażem z jednej strony i wejściem w rogu, murowany dziedziniec z przodu domu jest pierwszym z kilku pomieszczeń na zewnątrz w domu o powierzchni 2,500 stóp kwadratowych, które sprzyjają życiu wewnątrz i na zewnątrz.
Dom składa się z trzech głównych woluminów na poziomie głównym: 1.
salon / jadalnia / kuchnia, 2. Read more „Budownictwo i architektura : Szeroki otwarty dom / min Dzień”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Xiang On Garden City – Park Floating Gardens / OKRA

Widok dołu 01 W przygotowaniu, OKRA.
s Xiang.
on Garden City, składający się z planu głównego dla Parku Floating Gardens, określa ambitne ambicje, zamieniając byłe gliniane doły w park wodny.
Nowe ogrodowe miasto o powierzchni około 700 hektarów powstanie w pobliżu przyszłego 7.
pierścienia w Pekinie w Chinach. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Xiang On Garden City – Park Floating Gardens / OKRA”

Budownictwo i architektura : Konkurs wygrywający Padideh Kish / Shirdel and Associates Architects

Dzięki uprzejmości Shirdel and Associates Architects Pierwsza wygrana propozycja w konkursie na zaprojektowanie głównego planu Padideh Kish, ośrodka wypoczynkowego na wyspie Kish w Iranie, tworzy fantastyczne i ekscytujące miejsce do poprawy i pogłębienia doświadczenia podróży i pozostania w umysł każdego odwiedzającego.
Zaprojektowane przez Shirdel and Associates Architects, ich pomysł na Padideh jest wynikiem zestawienia, interakcji i rozwoju koncepcji, w których każdy jest zależny od osiągnięć architektonicznych i historii architektury Iranu.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Padideh Kish jest najważniejszym ośrodkiem turystycznym w Iranie i czwartym na Bliskim Wschodzie. Read more „Budownictwo i architektura : Konkurs wygrywający Padideh Kish / Shirdel and Associates Architects”