wykop zostanie dobrze rozparty

Jeśliby za płaszczyznę rozgraniczającą obie strefy przyjąć, zgodnie z założeniami teorii Rankinea, płaszczyznę graniczną między obszarem znajdującym się w stanie równowagi plastycznej a obszarem w stanie równowagi sprężystej, to byłaby ona nachylona do poziomu pod kątem 45°, + rp/2 . Takie założenie należy uznać za bardzo ostrożne. Wymienione wyżej warunki mogą powstać wyłącznie wtedy, kiedy ściana obudowy wykopu przesunie się w kierunku do wykopu do położenia Al – B l; co zaś może mieć miejsce jedynie przy wykopie nie rozpartym przy jego górnej krawędź, tj. w p. A. Jeśli przy wykonywaniu wykopu będą zachowane dokładnie wskazówki podane w rozdz. 7 i wykop zostanie dobrze rozparty przy górnej jego krawędzi, to powierzchnia ograniczająca bryłę gruntu znajdującą się w stanie równowagi plastycznej będzie miała kształt wyznaczony przez spiralę logarytmiczną. [hasła pokrewne: mrówka nowy dwór maz, mrówka nidzica, mrówka nowy dwór mazowiecki ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka nidzica mrówka nowy dwór maz mrówka nowy dwór mazowiecki