Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji

Tego typu przepompownie buduje się też u wylotów kanałów deszczowych i u wylotów burzowców w kanalizacji ogólnospławnej, o ile nie można odprowadzić wód z tych kanałów grawitacyjnie do odbiornika. Mogą tu zachodzić dwa przypadki: albo przepompownie muszą przetłaczać wody opadowe nawet przy najniższych stanach wody w rzece , albo tylko przy stanach wysokich, przy niskich bowiem stanach na rzece jest możliwy odpływ grawitacyjny bez pompowania . Pod względem budowlanym odróżnia się 2 typy przepompowni: – o przekroju poziomym kołowym (stosunkowo małe obiekty), – o planie zbliżonym do prostokąta lub złożonym z kilku prostokątów. Pierwszy rodzaj przepompowni wykonuje się przeważnie jako betonowe lub żelbetowe studnie opuszczane, drugi – jako konstrukcje żelbetowe typu zbiornikowego, budowane w wykopach szerokoprzestrzennych lub w wykopach o ścianach pionowych odpowiednio zabezpieczonych. Zasady projektowania i wykonywania obydwu rodzajów konstrukcji mających częste zastosowanie w budownictwie podziemnym, są na ogół dobrze znane i dlatego nie wymagają szerszego omówienia w niniejszej pracy. 11. [patrz też: panele podłogowe ranking, amerykańskie allegro, nol tychy ]

Powiązane tematy z artykułem: amerykańskie allegro nol tychy panele podłogowe ranking