Zniszczenie scian w razie braku rozpór w górnej czesci wkopie zle deskowanym

Przy stosowaniu nakładek o różnej długości nie można zachować stopni w miarę pogłębiania wykopu, co również nie zezwala ani na wymianę rozpór (przemocowanie wykopu) w przypadku, kiedy taka operacja jest konieczna. – Niezachowywanie typowych długości odcinka wykopu i typowych stopni w miarę wzrostu głębokości, nie pozwala na prowadzenie zasypki wykopu cienkimi warstwami, co warunkuje dobre ubicie zasypanego gruntu. Zniszczenie ścian w razie braku rozpór w górnej części wkopie źle deskowanym . Konieczność utrzymania górnego rzędu rozpór podczas całego czasu trwania wykopu i zasypki, aż do zupełnego ukończenia robót omówiono w rozdz. 7 i we wstępie do niniejszego rozdziału. [patrz też: mrówka nowy dwór mazowiecki, mrówka nasielsk, agroma rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma rzeszów mrówka nasielsk mrówka nowy dwór mazowiecki